Nieuws

Aan tafel! Praten over de toekomst van de VGN

02 mei 2017

De komende weken praten bestuurders van VGN-leden met elkaar over verschillende ontwikkelingen in de samenleving en hoe deze invloed hebben op de zorg, de zorgaanbieders maar zeker ook op de brancheorganisatie. 

Enkele voorbeelden: De gehandicaptenzorg wordt steeds complexer. Door complexere zorgvragen, door steeds meer samenwerkingsvormen op lokaal en regionaal niveau maar ook door toenemende zeggenschap van cliënten. En ondertussen zijn er steeds minder zorgprofessionals beschikbaar. Hoe gaan we daarmee om?

Tegelijkertijd neemt het aantal – veelal kleine – gehandicaptenzorgaanbieders toe, wat betekent dat voor de brancheorganisatie. Of kijk naar de enorme groei van het persoonsgebonden budget. Welke gevolgen heeft dat voor het reguliere zorgaanbod en daarmee voor de branche?

Pieter Hilhorst deed samen met Jos van der Lans onderzoek naar de gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein. De plek waar deze ontwikkelingen nu al het meest zichtbaar zijn. Hij start de discussie over de toekomst van de VGN middels een korte videopresentatie waarin hij zijn bevindingen en ideeën meegeeft aan de branche.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: