Aandacht voor verwarde personen is onverminderd urgent

Vandaag stelde Onno Hoes, voorzitter van het schakelteam verwarde personen, bij de presentatie van de voortgangsrapportage dat er in alle regio’s van Nederland hard wordt gewerkt aan ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Maar dat aandacht voor deze groep onverminderd urgent is. Deze kwetsbare groep mensen heeft vaak meerdere problemen waar geen eenvoudige oplossing voor bestaat. De bijeenkomst opende met het verhaal van Ans, ervaringsdeskundige met een licht verstandelijke beperking, waaruit blijkt hoe belangrijk het is dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking op de juiste manier worden bejegend.

Onno Hoes overhandigde vandaag de resultaten van ‘de stand van het land’ en de tussenrapportage met daarin de focus voor komend jaar aan opdrachtgevers minister Edith Schippers (VWS), minister Stef Blok (V&J)van Veiligheid en Justitie (VenJ) en Jantine Kriens, directeur VNG. Het Schakelteam concludeert in de tussenrapportage dat er fundamenteel iets anders moet: signalen dat het met iemand niet goed gaat, zoals het niet betalen van bijvoorbeeld je elektra en licht, kunnen een vraag om hulp zijn en verdienen niet altijd een sanctie als antwoord. “Luister met aandacht naar de mens voor je”, aldus voorzitter Onno Hoes.

Resultaten regio’s

Alle regio’s hebben concrete plannen, velen zijn al met de uitvoering bezig en de eerste resultaten staan. In tegenstelling tot vorig jaar denken bijvoorbeeld in vrijwel alle regio’s cliënten mee in de aanpak. Ongeveer driekwart van de regio’s werkt of zal werken met een crisiskaart en zet daarmee de eigen regie van de cliënt tijdens een crisis centraal.

 “Toch zijn we niet optimistisch over de voortgang. De urgentie lijkt soms weg te ebben. De hulp voor deze kwetsbare groep mensen is één van de meest complexe problemen van onze maatschappij. De politie moet nog te vaak in actie komen richting mensen die niks strafbaars hebben gedaan en zorg nodig hebben,” aldus de voorzitter.

Preventie

Mensen met verward gedrag, hebben vaak niet één probleem, maar meerdere. Financieringspotten moeten daarom ‘ontschot’ worden zodat er snel gehandeld kan worden om een crisis te voorkomen in plaats van dat er vergaderd wordt over wie financieel verantwoordelijk is. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden, verzekeraars en zorginstellingen. Het Schakelteam wil een inclusieve en veilige wijk. Gemeenten moeten weten wat er in de wijken speelt; alleen dan kunnen persoonlijk leed en escalatie worden voorkomen. Het Schakelteam pleit voor een stevigere regie op de samenstelling en werkwijze van wijkteams en de samenwerking met andere professionals in de wijk. Preventie en vroegsignalering kunnen immers veel leed voorkomen én is voor de gezondheidszorg kostenbesparend.

Het Schakelteam wil dat mensen kijken naar de persoon in plaats van bureaucratische regels. De verantwoordelijkheid raakt feitelijk de hele samenleving; door iets meer om te kijken naar de medemens. Dit aspect wordt door ons als onmisbaar beschouwd. Kijk niet weg”, aldus Hoes. Iedereen die zich zorgen maakt om iemand, moet dat ergens kunnen melden of advies kunnen vragen, en niet alleen tijdens kantooruren.

Het volledige monitoringsrapport en de tussenrapportage is te lezen via: https://monitorverwardgedrag.nl/

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Noortje Smit
E-mail
Telefoonnummer
Noortje Smit