Nieuws

Aanleveren gegevens eigen bijdrage Wmo 2015

23 december 2014

Vrijdag 19 december heeft het CAK twee documenten over de eigen bijdrage gepubliceerd. De publicaties zijn bedoeld voor gemeenten, maar omdat deze gegevens in eerste instantie worden verzameld door zorgaanbieders is de informatie wellicht ook voor u interessant. Op grond van de Wmo 2015 zijn gemeenten eindverantwoordelijk voor het leveren van zorggegevens voor de eigen bijdrage voor PGB, hulpmiddelen en voorzieningen, en de zorg en ondersteuning onder de Wmo 2015. 

wmo

Gegevens van zorg die wordt gedeclareerd in uren, minuten, of dagdelen kunnen door de zorgaanbieders aan het CAK worden aangeleverd. Dit betreft met name Hulp in de Huishouding, Persoonlijke Verzorging of Begeleiding (groep of individueel) en andere zorg- en ondersteuningsproducten die met een uur- of dagdeeltarief zijn afgesproken (het financieringsprincipe p*q). Zorgaanbieders doen dit middels de ZA-standaard.

Meer informatie vindt u in de bijgevoegde Informatiekaart en de Conversietabel extramurale functies.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga