Nieuws

Aanpak organisatieklimaat zorgt voor meer werkplezier en minder werkdruk

29 maart 2019

Bestuurders in de gehandicaptenzorg kijken hoe werkplezier in de zorg te vergroten en tegelijkertijd de werkdruk terug te brengen. De Aanpak organisatieklimaat van IZZ kan hiervoor bij 10 organisaties worden ingezet. Werkdruk en overbelasting van medewerkers zijn een groot probleem in de gehandicaptenzorg. Daarom organiseerde de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg  (StAG)  op 21 maart  2019 een bestuurstafel  bij de VGN in Utrecht  waarbij  bestuurders in dialoog gingen over dilemma’s rondom werkdruk.

werkdruk

De StAG en IZZ presenteerden de Aanpak organisatieklimaat. Zij gaan de komende periode met bestuurders in overleg op welke manier zij deze aanpak in hun organisatie kosteloos kunnen toepassen. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande overlegmomenten zoals de teamreflecties uit het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg.  Dit zal per zorgorganisatie verschillen.

Effectieve dialoog

De Aanpak organisatieklimaat is een methodiek waarmee elk team in drie stappen een goed gestructureerde dialoog kan opzetten om arbeidsvraagstukken zoals werkdruk aan te pakken. Ook bestuurders zijn erbij betrokken om zo direct knelpunten op te lossen. Het effect is dat medewerkers meer werkplezier en minder werkdruk ervaren. De methode werd eerder succesvol ingezet om agressie en geweld te verminderen in het project VeiligPlus. Andere effecten waren een grote daling van het ziekteverzuim en medewerkers die zich gezonder en veiliger voelen. De methode helpt vooral om knelpunten bespreekbaar te maken en op te lossen.

Meer werkplezier en minder werkdruk: Zet de aanpak organisatieklimaat in!

De bestuurstafel en de aanpak meer werkplezier/minder werkdruk zijn een initiatief van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers in de gehandicaptenzorg (VGN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU’91). Zij willen bereiken dat de hele branche meer werkplezier en minder werkdruk ervaart.

Wilt u meer weten of ook aan de slag met meer werkplezier en minder werkdruk? Neem dan contact op met projectleider Nathalie Pattipeilohy van de StAG via 06-22 6 55 180 of n.pattipeilohy@caop.nl.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: