Nieuws

Aanpassing groot onderhoud in jaarrekening

22 oktober 2019

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft voor de verwerking van groot onderhoud in de jaarrekening regels vastgesteld, inclusief de daarbij behorende overgangsbepaling.

Voor groot onderhoud bestonden grofweg drie methoden van verwerking in de jaarrekening:

  • Het treffen van een voorziening met onderbouwing daarvan;
  • Activeren en afschrijven;
  • Rechtstreekse verwerking in de resultatenrekening.

De laatste methode is nu niet meer toegestaan. De reden is dat deze verwerkingsvorm op oneigenlijke manier het resultaat kan beïnvloeden. Dit doet afbreuk aan de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen. Voorkeursoptie van de RJ is activeren en afschrijven, maar de eerste variant (het treffen van een voorziening) mag ook nog steeds. Wil een organisatie overgaan van voorziening naar activeren (omgekeerd mag niet) dan is daarvoor een overgangsbepaling opgenomen, waarmee dit enkel prospectief verwerkt hoeft te worden.

De nieuwe RJ-Uiting is hier te vinden.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: