Nieuws

Impact corona en sectorspecifieke compensatieregelingen op jaarverslaggeving 2020

26 maart 2021

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft de RJ-Uiting 2021-6: Impact Covid-19 en sectorspecifieke compensatieregelingen op de jaarverslaggeving 2020 van zorginstellingen gepubliceerd.

Coronavirus
Coronavirus

Als gevolg van de corona zijn (tijdelijke) sectorspecifieke compensatieregelingen in het leven geroepen om de consequenties van de afschaling van de reguliere zorg en ondersteuning op te vangen en compensatieregelingen om de meerkosten van de Covid-19 zorg te kunnen bekostigen.

Toepassing van de richtlijnen

De RJ heeft uit de praktijk meerdere vragen ontvangen over de verwerking, presentatie en toelichting van deze regelingen in de jaarrekening 2020 van zorginstellingen. Om de praktijk te ondersteunen en met het oog op consistente verwerking, presentatie en toelichting in de jaarrekening 2020 heeft de RJ bijgaande RJ-Uiting opgesteld. De RJ benadrukt dat er geen wijzigingen in hoofdstuk 655 Zorginstellingen worden aangebracht en deze uiting alleen uitleg geeft over de toepassing van de richtlijnen in deze bijzondere situatie.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk