Nieuws

Wijziging Regeling Jaarverslaggeving WTZi december 2012

06 februari 2013

In december 2012 heeft de minister van VWS de Regeling Jaarverslaggeving WTZi gewijzigd. Deze wijziging is van belang voor de (her)waardering van uw vastgoed en voor een eventuele afwaardering op grond van een impairmenttoets. In de bijlage gaan we nader in op de gevolgen voor u.

Bij de waardering van het vastgoed en bij de jaarverslaggeving gaat het over zaken als kasstroomgenererende eenheid, disconteringsvoet, contantewaardeberekening en dergelijke termen.

Los van de vraag hoe u in uw verslaggeving hiermee omgaat, is het essentieel dat u zo snel mogelijk de stappen zet die nodig zijn om de toekomst van uw instelling met vertrouwen tegemoet te zien. Daarbij kan discussie met uw accountant ontstaan. Dan is nauwelijks te voorkomen dat vergelijkbare gevallen in de praktijk toch verschillend geïnterpreteerd zullen worden.

Met Coziek en met VWS streven we naar onderlinge afstemming, maar de praktijk in deze weerbarstige materie laat zich niet eenvoudig uniformeren.

In de bijlagen treft u de gewijzigde regeling en het artikel van de VGN aan.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: