Nieuws

Positionpaper Herwaardering vastgoed en impairment (april 2012)

04 april 2012

De VGN heeft een positionpaper geschreven over de actuele stand van zaken rond 'herwaardering van vastgoed en impairment'. Het gaat over de gewijzigde Regeling Jaarverslaggeving WTZi, over de noodzaak van herwaardering (herziening van afschrijvingstermijnen) van het vastgoed en over de vraag of en wanneer u op de balans moet afboeken.

We voegen een brief van VWS aan de accountants (NBA) dd. 2 maart 2012 toe, waarin ook VWS haar visie duidelijk geeft. Tenslotte attenderen we in dit kader op een brochure van het Waarborgfonds (WfZ) over businesscases.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: