Nieuws

Aanpassing handreiking thuiswerken

Leestijd: 4 minuten
22 januari 2021

Sinds de start van de coronavirus werken we massaal thuis. Zo ook in de gehandicaptenzorg. De VGN kreeg hierover van bestuurders, HR- en Arbo-professionals veel vragen. Zijn er voorbeelden beschikbaar van een thuiswerkbeleid? Welke fiscale regels gelden er? Wat zijn rechten en plichten ten aanzien van gezond en veilig werken? Daarom heeft de VGN een handreiking gemaakt die organisaties een stapje verder helpt in het vormgeven van hun thuiswerkbeleid of -regeling. Deze handreiking hebben wij op 26 januari 2021 verder aangepast. Hieronder leest u welke aanpassingen wij gedaan hebben en vindt u de laatste versie van de handreiking.

Iemand die op een laptop thuiswerkt met een hond op schoot
Thuiswerken

Aanpassingen in handreiking

De Eerste en Tweede Kamer zijn per brief geïnformeerd over de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket. Daarin komen ook de reiskostenvergoeding, de werkkostenregeling en het thuiswerken aan de orde. Op basis hiervan is de handreiking op een aantal punten aangepast: 

  • De maatregel over de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen wordt opnieuw verlengd, nu tot 1 april 2021. Dit betekent dat tot 1 april 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

  • De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt ook voor het jaar 2021 verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom.

  • Op dit moment is het al mogelijk om onder voorwaarden bepaalde kosten voor thuiswerken onbelast te vergoeden, bijvoorbeeld Arbo-voorzieningen en ICT-middelen. Nu het thuiswerken ook in de toekomst meer gemeengoed lijkt te worden, onderzoekt het Kabinet in samenspraak met maatschappelijke organisaties en sociale partners de mogelijkheden van een aanvullende regeling waarbinnen het voor de werkgever mogelijk wordt om onbelast ook andere thuiswerkkosten te vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de huidige regelingen voor reiskostenvergoedingen in den brede. Het kabinet beoogt een structurele maatregel die ook na de coronacrisis doorwerkt en uitvoerbaar is.

De gewijzigde handreiking vindt u hieronder, tezamen met het factsheet van het onderzoek rondom thuiswerken. Wilt u het vorige artikel over het thuiswerken teruglezen, klik dan hier.  

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: