Nieuws

Thuiswerken

Leestijd: 5 minuten
22 december 2020

Sinds de start van de coronavirus werken we massaal thuis. Zo ook in de gehandicaptenzorg. De VGN kreeg hierover van bestuurders, HR- en Arbo-professionals veel vragen. Zijn er voorbeelden beschikbaar van een thuiswerkbeleid? Welke fiscale regels gelden er? Wat zijn rechten en plichten ten aanzien van gezond en veilig werken? Daarom heeft de VGN een handreiking gemaakt die organisaties een stapje verder helpt in het vormgeven van hun thuiswerkbeleid of -regeling.

Iemand die op een laptop thuiswerkt met een hond op schoot
Thuiswerken

Een groep medewerkers zit thuis

De gehandicaptensector is vooral gericht is op het directe contact met cliënten en hun families. Voor veel medewerkers (begeleiders  bijv.) is van thuiswerken geen sprake. Thuiswerken is alleen mogelijk als de aard van de functie het toelaat, en werkgever en werknemer dit beide willen. Denk hier aan de medewerkers die op kantoor werken en ondersteunend zijn aan de medewerkers in de directe zorg.

Geen tijdelijke situatie

Aanvankelijk leek het thuiswerken een tijdelijke situatie. Hiervan is nu allang geen sprake meer. Veel organisaties zien de voordelen van thuiswerken in, waardoor ook op de lange termijn het thuiswerken onderdeel blijft van de arbeidsrelatie. Des te belangrijker dus om afspraken met elkaar te maken. De handreiking thuiswerken helpt organisaties in het vormgeven van hun thuiswerkbeleid-/regeling. 

Handreiking en factsheet

Naast de handreiking heeft de VGN in oktober een onderzoek uitgezet naar het thuiswerken in de sector. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in een factsheet. Beide documenten – de handreiking en de factsheet –  leest u in bijgevoegde artikelen.  

In februari 2021 is er een nieuwe variant van deze documenten gepubliceerd: klik hier. 

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: