Nieuws

Aanpassingen Regeling Langdurige zorg

28 juli 2015

Op 23 juli is een aanpassing op de Regeling langdurige zorg (Rlz) gepubliceerd in de Staatscourant. In deze regeling worden wijzigingen op de eerdere Regeling weergegeven. 

De aanpassingen met toelichting vindt u hier. De nieuwe Regeling waarin deze aanpassingen zijn verwerkt vindt u hier.

Belangrijkste aanpassingen

In de regeling worden technische en inhoudelijke fouten gecorrigeerd. Daarnaast worden eerder aangekondigde beleidswijzigingen juridisch mogelijk gemaakt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aanpassing van de tekst over tandheelkundige zorg als onderdeel van behandeling (art. 1 C1). Hierin stond in de eerdere regeling ten onrechte dat alleen de specifieke tandheelkunde onderdeel uitmaakt van het verzekerd pakket. Nu is geregeld dat, net als in de AWBZ, algemene tandheelkunde deel uitmaakt van het verzekerd verblijf als de verzekerde verblijf en behandeling ontvangt. Daarnaast moet voor bijzondere tandheelkunde (zie hiervoor het besluit zorgverzekeringen) vooraf toestemming worden verleend door de Wlz uitvoerder .
  • Het eerder aangekondigde ongedaan maken van de onderwijsaftrek bij Wlz-indiceerbaren wordt geregeld (art. 9.3 lid 4)
  • De verlenging van het overgangsrecht voor Wlz indiceerbaren tot 1-1 2017 wordt geregeld (art. 9.3).
  • De omvang van de geïndiceerde aanspraak AWBZ in 2014 (zorgzwaartepakket) wordt automatisch (ambtshalve) omgezet in een Wlz aanspraak (zorgprofiel) (art. 9.8)
  • Cliënten die in een instelling verblijven en bij het aanvragen van een herindicatie in een lage ZZP blijken te komen, krijgen een laag zorgprofiel en mogen daarmee in de instelling verblijven (art. 9.9)
  • Cliënten met een laag ZZP die niet in een instelling verblijven, kunnen voor de duur van hun overgangsrecht, ook als ze bij herindicatie een ander laag ZZP krijgen,  in de Wlz blijven (art 9.10).
  • De hoge en lage zorgprofielen worden apart in een bijlage gezet.

 

In de nieuwe bijlage F (lage zorgprofielen) is voor de zorgprofielen 'Wonen met enige begeleiding' (VG 1) en 'Wonen met begeleiding' (VG 2) ten onrechte aangegeven dat deze alleen gelden voor cliënten tussen 18 en 23 jaar. De profielen gelden echter voor cliënten vanaf 18 jaar. Op ons aangeven heeft VWS bevestigd dat de leeftijdsgrens van 23 jaar niet juist is. Er wordt nog gekeken hoe dit gecorrigeerd moet worden. Deze profielen zijn opgenomen tbv. art 9.8 (zie hierboven).