Nieuws

Aanpassingswet Zorg en Dwang in behandeling bij Tweede Kamer

21 januari 2019

De Aanpassingswet zorg en dwang is in behandeling bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld over het wetsvoorstel waarin wordt bepaald dat naast de arts ook de gedragskundige de rol van Wzd-functionaris kan vervullen en waarin een aanpassing wordt gedaan in het stappenplan dat moet worden gevolgd als onvrijwillige zorg in het zorgplan wordt opgenomen.

wzd

De Aanpassingswet is een wijziging van de Wet zorg en dwang die al door het parlement is aangenomen en 1 januari 2020 in werking zal treden. De VGN heeft samen met Kans PLus en ActiZ op deze Aanpassingswet gereageerd met een brief met 3 bijlagen. Hierin worden voorstellen gedaan om de wet op meerdere punten alsnog te wijzigen. Hiermee kan de Wzd fors verbeterd worden en de administratieve lasten verminderd. Inmiddels heeft de Tweede Kamer het Verslag met vragen over het wetsvoorstel openbaar gemaakt. Zodra VWS de Memorie van Antwoord hierop uitbrengt, zal dit aan dit artikel worden toegevoegd.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: