Aanvullende aanbevelingen VGN op evaluatierapport Wzd

De VGN heeft in januari een reactie op de 70 aanbevelingen uit het Evaluatierapport Wzd gegeven. Omdat niet alle onderwerpen in deze evaluatie aan de orde konden komen, heeft de VGN samen met ActiZ aanvullende aanbevelingen gemaakt.

In oktober 2022 is het tweede deel van het evaluatieonderzoek Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) gepubliceerd. De twee delen van het evaluatierapport bevatten gezamenlijk 70 aanbevelingen ter verbetering van beide wetten.  In januari 2023 hebben wij onze reactie op de verschillende aanbevelingen gegeven (zie hiervoor dit nieuwsbericht, voor een reactie van de minister op de 70 aanbevelingen zie dit nieuwsbericht). In het evaluatierapport konden niet alle relevante aspecten van de Wzd aan de orde komen. De onderzoekers hebben keuzes moeten maken: ‘Het was in het kader van deze evaluatie niet mogelijk om in te gaan op alle door de veldpartijen aangedragen thema’s, hetgeen aan het belang van de daarover verstrekte informatie niet afdoet’. De VGN en ActiZ benoemen in deze nota onderwerpen uit de Wzd die in het evaluatierapport niet aan de orde zijn gekomen, maar voor de uitvoeringspraktijk wel van belang zijn. Deze onderwerpen hebben wij voorzien van aanbevelingen.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marijke Delwig
Telefoonnummer
Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van