Nieuws

ACT-team Trajectum als eerste in Nederland keurmerk ACT

03 februari 2015

Het ACT-team in Zwolle heeft als eerste ACT-team voor mensen met een licht verstandelijke beperking in Nederland het keurmerk ACT ontvangen. Deze certificering wordt gedaan door de stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF). De ACT-behandeling richt zich op zorgmijders. Doel is hen op een veilige manier laten participeren in de maatschappij.

ACT staat voor Active Community Treatment en wordt ook wel bemoeizorg genoemd. De doelgroep is door verschillende oorzaken de grip op het leven kwijtgeraakt en is niet meer in staat zelf hulp te vragen. Meestal uit dit zich in grensoverschrijdend gedrag, zoals het plegen van delicten en het veroorzaken van overlast in de buurt. Vaak zit de gemeente met het handen in het haar over deze moeilijk te bereiken groep. Een deel van deze groep heeft een lichte verstandelijke beperking (LVB). Dan is een specifieke behandelaanpak noodzakelijk en komt het ACT-team in actie.

Deze kwetsbare, vaak zorgmijdende groep wordt met reguliere zorg niet bereikt. Ook sluit de bejegening en begeleiding vanuit de GGZ vaak onvoldoende aan bij kenmerken van LVB. Trajectum behandelt de cliënt en in samenwerking met andere betrokken instanties wordt gezocht naar een oplossing. Laagdrempelig en waar mogelijk op plekken waar de cliënt zich bevindt. Dit alles met als doel de cliënt op een veilige, verantwoorde manier laten participeren in de maatschappij.