Nieuws

Actieplan voor toegankelijker gemeenteraadsverkiezingen in 2022

11 oktober 2021

Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf. Dat komt bijvoorbeeld door een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking. Om te zorgen dat verschillende groepen kiezers ook bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 makkelijker kunnen stemmen is een vernieuwd actieplan opgesteld door de de ministeries van BZK en VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Kiesraad. Dit plan wordt breed ondersteund, waaronder door de VGN.

Toegankelijk stemmen
Stemmen met een beperking

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Met het vernieuwde actieplan verbeteren we de toegankelijkheid van de verkiezingen en zorgen we dat mensen met een beperking of laaggeletterdheid, net als ieder ander, hun democratisch recht kunnen uitoefenen. Samen met alle betrokken organisaties zorgen we ervoor dat elke stem telt.”

11 acties

Met 11 acties wordt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingsverkiezingen samen met overheidsorganisaties en diverse andere partners een vervolg gegeven aan het actieplan. Er wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van stemlokalen. Bijvoorbeeld door gemeenten te stimuleren gebruik te maken van de checklist toegankelijkheid en door een simulatie van een verkiezingsdag met ervaringsdeskundigen te organiseren. Ook wordt in de stembureau-instructie voor stembureauleden aandacht aan toegankelijkheid besteed. Daarnaast komt er aandacht voor meer begrijpelijke informatie over stemmen. Bijvoorbeeld door voorbeeldbrieven over de verkiezingen in toegankelijke taal beschikbaar te stellen aan gemeenten.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing 2021 is een start gemaakt met de uitvoering van het Actieplan Toegankelijk Stemmen. Ondanks dat de aandacht voor toegankelijkheid soms op gespannen voet stond met de inzet op het coronaproof organiseren van de verkiezingen, is het belang van toegankelijkheid zeker niet ondergesneeuwd. Tijdens de Tweede Kamerverkiezing is de fysieke toegankelijkheid van stemlokalen toegenomen en meer bewustwording gecreëerd over toegankelijke verkiezingen.

Breed gesteund initiatief

Het Actieplan wordt ondersteund door belangenorganisaties Kennis over Zien, Alzheimer Nederland, Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Ieder(in), Landelijke Federatie Belangenverenigingen (LFB), Vereniging voor Instelling voor mensen met een Visuele beperking (VIVIS), Visio, de Oogvereniging, Accessibility, Stichting  Lezen en Schrijven, ProDemos en STRAS.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen