Nieuws

Actualiseren expertgroep brandveiligheid

07 december 2021

Bij het bureau van de VGN krijgen we geregeld vragen over brandveiligheid. We willen het bestand van ons netwerk rond brandveiligheid actualiseren en daarmee een ‘expertgroep brandveiligheid’ samenstellen. We willen daarin ook samen op trekken met ActiZ en de Nederlandse GGZ.

mensen staan achter brandblussers

Expertgroep

In een dergelijke expertgroep, bestaande uit deskundigen op het gebied van brandveiligheid en BHV, kunnen de leden hun suggesties en (knel)punten aangeven. Als brancheorganisaties kunnen wij onze voorstellen en vragen met de leden bespreken (draagvlak). Ook kan het ons helpen bij de belangenbehartiging (zoals in Den Haag bij de ministeries van BZK en VWS), en bij onze rol in bijvoorbeeld het CCV waar de schema’s voor inspecties gemaakt worden.

Concreet is nu de vraag: wil je lid worden van deze expertgroep en ken je collegae die hieraan ook willen deelnemen? Meld je aan bij Frits Mul (fmul@vgn.nl).

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: