Nieuws

Brandveiligheid getoetst in thuissituaties en bij instellingen

25 januari 2018

Het Kenniscentrum Wonen Zorg (KCWZ) heeft een checklist gepubliceerd om de brandveiligheid te beoordelen en waar nodig te verbeteren, voor situaties waarin mensen zelfstandig wonen, maar toch zorg behoeven. Tevens attenderen we op de artikelen op de zorgbrede site ‘de zorg brandveilig’. Deze site richt zich op instellingen. Er is een link naar informatie die specifiek op de gehandicaptenzorg gericht is. 

De 'Checklist zelfstandig wonen & brandveiligheid' helpt de gebouwbeheerder om de veiligheidsrisico’s vast te stellen van een gebouw en de bewoners. Als maatregelen wenselijk zijn, draagt de checklist oplossingen aan. Die zijn divers van aard. De woningcorporatie zal samen met de betrokkenen, zoals bewoners (of hun vertegenwoordigers), zorgverleners, gemeente en veiligheidsregio aan de slag gaan om de geconstateerde risico’s te reduceren. De checklist geeft antwoord op twee vragen:

  • Hoe herken ik situaties waar de brandveiligheid in het geding is en wat zijn de kritische brandveiligheidspunten?
  • Wat zijn de oplossingsrichtingen per geconstateerde risicosituatie?

Frits Mul (fmul@vgn.nl)

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: