Nieuws

Actuele stand van zaken huurverhoging van geliberaliseerde woningen

23 april 2015

Uitgangspunt bij geliberaliseerde woonruimte is dat er tussen huurder en verhuurder contractsvrijheid bestaat in het bepalen van de hoogte van de huurprijs en de huurverhoging. Weliswaar is deze contractsvrijheid er bij sociale huur ook, maar wordt deze begrensd door dwingend wettelijke bepalingen. Bij sociale huur wordt door de verhuurder een voorstel gedaan, waar de huurder bezwaar tegen kan maken. Dat is volledig in de wet vastgelegd. Bij geliberaliseerde huur is dat anders. VBTM-advocaten heeft hierover een artikel gepubliceerd met de actuele stand van zaken. 

Aan de orde komen o.a.: wanneer moet er wel en wanneer geen voorstel tot huurverhoging worden gedaan; wat als er contractueel niets is geregeld; kan een huurovereenkomst worden opgezegd? Met toestemming plaatsen we het artikel integraal op onze site. U treft het als bijlage aan.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: