Nieuws

Actuele stand van zaken inkomenstoets bij toewijzing sociale huurwoning

23 april 2015

Corporaties zijn verplicht om tenminste 90% van hun vrijkomende woningen met een huur onder de € 710,68 (prijspeil 2015) toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 34.911,00 (prijspeil 2015). Die inkomenstoets hoeft niet te worden gedaan als (een lid van) het huishouden beschikt over een bepaalde vorm van zorgindicatie. De grondslagen voor deze zorgindicaties zijn recent gewijzigd doordat per 1 januari 2015 de AWBZ is vervangen door de Wet langdurige zorg. VBTM-advocaten heeft hierover een artikel gepubliceerd met de actuele stand van zaken. 

vrouw houd clipboard vast en voert controle uit

Met toestemming plaatsen we dit artikel integraal op onze site. Het artikel gaat in op de wijzigingen sinds de invoering van de Wlz (januari 2015) en op het overgangsrecht. Het artikel treft u aan als bijlage.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: