Nieuws

Addendum gericht op stroomlijnen gegevensuitwisseling en administratieve processen Wmo 2015 en Jeugdwet

17 juli 2015

Het project iZA heeft een 'addendum inkooprichtlijnen Wmo 2015 en Jeugdwet' opgesteld. Gemeenten en zorgaanbieders kunnen het document gebruiken als addendum van het inkoopcontract, waarmee de administratieve lasten van de samenwerking worden beperkt.

Wanneer gemeente en zorgaanbieder gebruik maken van dit addendum committeren zij zich aan landelijke afspraken op het gebied van:

  • berichtenverkeer iWmo en iJw 2.0;
  • de afhandeling van de administratieve processen voor alle uitvoeringsvarianten, en
  • de geminimaliseerde set productcodes voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet

De invoering van Wmo 2015 en de Jeugdwet hebben bij gemeenten en zorgaanbieders geleid tot een significante toename van administratieve lasten. Gebruik van dit addendum draagt bij aan het beperken van de administratieve lasten, doordat het duidelijkheid biedt over de afspraken die gemeente en zorgaanbieder maken over

  • gebruik van het landelijk berichtenstelsel
  • uitvoeringsvarianten en administratieve afspraken
  • verantwoording
  • privacy en informatieuitwisseling
Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga