Nieuws

Adviezen bij uitstapjes, verblijf buiten de woning en terugkeer

wat een vak

In deze fase van de coronatijd zijn er cliënten die al lange tijd bij hun verwanten thuis verblijven en nu graag terug willen keren naar hun woning bij een zorginstelling. Daarnaast ontstaan er momenteel meer mogelijkheden voor cliënten om een uitstapje te maken, op vakantie te gaan of te gaan logeren. Hieronder staan de afwegingen en adviezen hierbij. Let op: dit gaat over uitstapjes of verblijf waarbij nabije contacten, anders dan de vaste begeleiders, ‘vaste’ verwant en huisgenoten, onvermijdbaar zijn. Dit gaat dus niet om een kortdurend uitstapje, zelfstandig of met de vaste begeleider of verwant, bijvoorbeeld wandelen en naar de supermarkt. Waarbij we er van uit kunnen gaan dat de afstand en maatregelen gewaarborgd zijn.

Uitgangspunten

 • Bij coronagerelateerde ziekteverschijnselen, risicosituaties en twijfel doen artsen de risicoafwegingen[i]
 • In de dagelijkse praktijk zijn het de teams die ziekteverschijnselen signaleren/ uitvragen, ook maken zij afspraken over de gevolgen als er ziekteverschijnselen ontstaan
 • Een client kan alleen vertrekken voor een uitstapje of verblijf buiten de zorginstelling als de nabije contacten[ii] van de client en de client zelf geen ziekteverschijnselen[iii] hebben.

Afwegingen voorafgaande aan een uitstapje of verblijf

We adviseren onderstaande afwegingen per situatie te maken en ze in samenhang te beoordelen.

 • Gaat het virus rond in de regio? De prevalentie is nu laag maar dat kan veranderen.
 • Kun je betrouwbare afspraken maken over het melden van ziekteverschijnselen die ontstaan tijdens het uitje/ verblijf en de gevolgen daarvan?
 • Zijn er bijzonderheden die het risico verlagen? Denk aan eigen sanitair, zorg op afstand mogelijk, cliënten kunnen maatregelen zorgvuldig opvolgen. In deze gevallen kun je soepeler omgaan met uitjes en verblijf buiten de woning, binnen de landelijk geldende regels.
 • Zijn er bijzonderheden die het risico verhogen? Zoals een verre vakantie, groepsreis, risicovolle omgeving of gedrag? Maak dan een multidisciplinaire afweging, liefst in overleg met een arts.

Advies: maak vooraf afspraken over uitstapjes of verblijf

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bezoek aan verwanten, uitstapjes met verwanten of begeleiding, logeren of op vakantie gaan. Afspraken gaan uit van wederzijds vertrouwen. Het team maakt afspraken met de client en zijn verwanten of (externe) begeleiders dat:

 1. men zich houdt aan de basisregels: bij klachten blijf thuis, houd afstand, vermijd drukte en was vaak je handen.[iv]
 2. het direct gemeld wordt wanneer client of één van de nabije contacten ziekteverschijnselen krijgt die passen bij corona
 3. degene met klachten getest wordt en de client (zo mogelijk ter plekke) in quarantaine gaat totdat de uitslag bekend is (ongeveer 48 uur)
 4. er bij twijfel een arts of GGD ingeschakeld wordt

Advies bij terugkeer van cliënten die tijdens de coronacrisis bij hun verwanten verbleven

Hierbij gaat het om de situatie dat een client al langere thuis bij zijn verwanten verblijft en waarbij geen afspraken waren gemaakt over terugkeer. De volgende situaties zijn denkbaar[v]:

 1. Een client die de afgelopen 14 dagen geen ziekteverschijnselen had en van wie de nabije contacten (verwanten) ook geen klachten hebben gehad, vallen onder het een laag risico: er zijn geen quarantaine maatregelen nodig.
 2. Wanneer er, in de twee weken voorafgaande aan de terugkeer, (mogelijk) nauw contact is geweest met iemand met ziekteverschijnselen, betrek een AVG, huisarts of GGD voor een risicoschatting en de quarantaineperiode.
 3. Er is nabij contact geweest met een corona patiënt: de GGD is betrokken en geeft advies over de quarantaineperiode.

Toelichting en bronnen

[i] AVG’s werken volgens het medisch opnamebeleid en behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg: https://www.verenso.nl/themas-en-projecten/infectieziekten/covid-19-coronavirus/behandeladvies-acute-fase-en-nazorg

[ii] Nauwe contacten zijn personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben met de client. Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco

[iii] De belangrijkste ziekteverschijnselen van COVID-19 zijn Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), Hoesten, Benauwdheid, Verhoging of koorts, Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping):  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte#Symptomen. Je kunt ook denken aan: diarree of erge hoofdpijn of spierpijn. Het gaat niet om klachten die herkenbaar zijn vanuit een andere oorzaak zoals hooikoorts, astma, chronische hoest/ verkoudheid.

[iv] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

[v] Zie het medisch opnamebeleid van NVAVG en Verenso (kopje ‘Overige documenten’): https://www.verenso.nl/themas-en-projecten/infectieziekten/covid-19-coronavirus/behandeladvies-acute-fase-en-nazorg

Deze pagina is een onderdeel van: