Richtlijn inzet en testbeleid medewerkers en cliënten gehandicaptenzorg herzien

De richtlijn Inzet en testbeleid medewerkers gehandicaptenzorg is op 30 april nogmaals herzien. Het gaat om kleine wijzigingen. De belangrijkste wijziging is dat alle zorgmedewerkers die minimaal 24 uur lang symptomen van het corona-virus moet hebben, moeten worden getest. Ook is de eerder voorwaarde dat de zorg binnen 1,5 meter moet plaatsvinden geschrapt. Als de test positief is moeten medewerkers thuisblijven totdat zij 24 uur klachten vrij zijn.

Testen coronavirus

Herziene richtlijn inzet en testen medewerkers  30 april

In het nieuwe testbeleid is toegevoegd dat medewerkers die minimaal 24 uur lang symptomen van het coronavirus vertonen moeten getest of zij besmet zijn met het virus.  Er wordt in het nieuwe beleid verwezen naar de regie en procedures van de GGD. Daar staat wat een zorgmedewerker met covid-19 symptomen kan doen. Ook benadrukt de GGD/GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) dat er regionale verschillen zijn, maar dan alle GGD'en werken volgens de landelijke LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM. Mocht u nog geen informatie van de GGD hebben ontvangen, dan adviseren wij u om contact met hen op te nemen. Mocht u in uw regio tegen problemen aanlopen, dan kunt u dat melden bij de VGN: corona@vgn.nl.

Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen blijft belangrijk aandachtspunt

Het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) blijft in dit kader een groot aandachtspunt. Het laatste nieuws over het nieuwe verdeelmodel staat hier. De Kamer heeft op 16 april opnieuw aandacht hiervoor gevraagd. Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, roept op om onveilige werkomstandigheden te melden bij de Inspectie. Voor de gehandicaptenzorg is het volgende afweegkader voor het gebruik van PBM opgesteld, op basis van de richtlijn RIVM. We willen u vragen om problemen met de verkrijgbaarheid van PBM's te blijven melden bij de VGN via corona@vgn.nl, onder vermelding van de betreffende GGD/GHOR/ROAZ-regio en uw contactpersoon.

Hoe lang blijf je thuis na een positieve test?

De VGN krijgt signalen dat GGD’en soms verschillende adviezen geven over wat te doen na een positieve test op corona. Ook de adviezen van bedrijfsartsen en GGD lopen soms uiteen.  In de nieuwe testbeleid geeft het RIVM geeft aan dat een medewerker thuis blijft tot hij 24 uur klachtenvrij is. Dat betekent vrij van de symptomen die de aanleiding waren voor de test. Dit geldt in principe ook voor milde symptomen. Mocht er onduidelijkheid zijn, bijvoorbeeld omdat een medewerker ook hooikoorts heeft of altijd hoestklachten heeft, dan kunt u de bedrijfsarts raadplegen.

Wat doen huisgenoten van een positief geteste medewerker?

Voor iedereen in huis geldt: blijf thuis. Huisgenoten mogen niet naar buiten, naar school of naar het werk. Hier staan alle regels voor huisgenoten op een rij. Huisgenoten die werkzaam zijn in cruciale beroepen of vitale processen zijn uitgezonderd van deze maatregelen. Bij symptomen wordt de medewerker getest. Daarbij wordt het testbeleid gevolgd. Zij blijven pas thuis als ze zelf klachten met koorts en benauwdheid hebben. Zo nodig overleggen zij hierover met hun werkgever.

Herziening 10 april

Op 10 april was er een grotere wijziging en verruiming van het testbeleid. Het criterium voor de gehandicaptenzorg was sterk vereenvoudigd: 'Een zorgmedewerker met symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) wordt GETEST (NB testen heeft pas zin als er minstens 24 uur klachten zijn).' In afwachting van de uitslag, blijft de medewerker bij voorkeur thuis. Kan dit niet dan gebruikt de medewerker persoonlijke beschermingsmaatregelen. Dit geldt in principe ook voor medewerkers die onbeschermd contact hebben gehad met een corona patiënt. Extra aandachtspunten voor deze medewerkers staan hier (onder de kop: 'maatregelen voor zorgmedewerkers na contact met een bevestigde patiënt met COVID-19'). Een werkgever kan er natuurlijk voor kiezen extra voorzichtig handelen in deze gevallen.

Testbeleid cliënten 

Er worden door het RIVM twee risicogroepen onderscheiden, waarbij testen belangrijk is. Het testen van cliënten met klachten en symptomen passend bij COVID-19 heeft meerwaarde bij risicogroepen voor ernstig beloop, als zekerheid over de diagnose van belang is voor de behandeling of verpleging van de cliënt. Ook heeft testen meerwaarde bij risicogroepen die door hun gedrag verdere verspreiding kunnen veroorzaken binnen een instelling. Omdat testen belangrijk is voor het zorg- en verpleegbeleid in de instelling, zoals PBM-gebruik, isoleren en uitbraakprotocollen kunnen alle cliënten die 24 uur corona gerelateerde klachten vertonen worden getest. Het actuele testbeleid voor cliënten vindt u op de site van het RIVM. Meer informatie over het testen staat ook in het covid-19 behandeladvies van de NVAVG en Verenso.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van