Nieuws

Tekort aan beschermingsmiddelen, geduld van de Kamer raakt op

17 april 2020

Het Kamerdebat op 16 april ging vooral over het tekort aan beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel. ‘We hebben nog niet voldoende, erkende minister De Jonge. Kamerleden hadden ook zorgen over de hoge sterfte door het coronavirus in verpleeghuizen en er werd vooruitgeblikt naar de inzet van mondkapjes als de samenleving weer op gang komt.

De Kamerleden zijn erg geschrokken van het hoge sterftecijfer in de verpleeghuizen, Ze vragen zich af hoe het zover heeft kunnen komen en hoe het kan dat dit tekort er nog steeds is. Meerdere partijen waaronder de SP, D66, PVV, ChristenUnie en SGP noemen de gehandicaptenzorg als het gaat om de impact die onvoldoende beschermingsmiddelen heeft op zorgverleners. Onder andere de SGP hield een pleidooi voor beschermingsmiddelen voor onze sector waar het moeilijk is om de anderhalve meter afstand te bewaren. In een brief aan de Kamer (zie bijlage) had de VGN dit punt ook gemaakt en er nogmaals op aangedrongen om de gehandicaptenzorg goed te beschermen.

Tekort aan beschermingsmiddelen

Op de vraag wanneer iedereen in de zorg voldoende beschermingsmiddelen heeft, stelde minister de Jonge dat de schaarste er nog steeds is en dat het een complex probleem is. Het gaat wel beter met de verdeling van mondkapjes en de inkoop, maar we zijn er nog niet. Hij kon nog geen datum noemen wanneer het tekort er niet meer is. Hij riep op om als er onveilige werkomstandigheden zijn, dit te melden bij de Inspectie.

De PvdA wilde weten wie er nu niet wordt getest die je wel zou willen testen. Niemand, antwoordde De Jonge. "Iedereen die je conform de richtlijn wil testen, testen we. Dat zijn alle werknemers in de zorg”.  De minister wil dat medewerkers in de zorg weten dat ze zich kunnen laten testen als ze klachten hebben en dus niet alleen bij koorts.

Bezoekregeling, een duivels dilemma

Minister de Jonge noemde ook het duivelse dilemma van enerzijds bescherming en anderzijds de kwaliteit van leven in de bezoekersregeling. Hij is bezig met een zoektocht om de bezoekersregeling aan te passen.
De minister noemt de impact van het coronavirus op de gehandicaptenzorg ook uitgebreid in zijn brief die hij op 15 april aan de Kamer stuurde (zie bijlage). Hierin noemt hij de inspanningen die hij bij zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg ziet om bewoners en hun familie met elkaar in contact te brengen.
De komende weken gaat de minister inventariseren welke aanvullende initiatieven een plek kunnen krijgen om goede en veilige zorg te bieden in combinatie met mogelijk meer ruimte voor de kwaliteit van leven van bewoners. Voorbeelden, inzichten en ervaringen van zorgaanbieders worden daarvoor in beeld gebracht.
Ook noemt hij in zijn brief de online database van het Radboudumc. In deze registratie leggen de AVG-artsen gegevens over besmettingen in de gehandicaptenzorg vast. Inmiddels gebruiken de AVG artsen van 58 zorgaanbieders deze registratie.

Apps

In het debat werd ook gevraagd naar de corona-apps die het kabinet wil gaan gebruiken, maar waarover nog veel onduidelijkheid is. Met een app worden mensen gevolgd en gewaarschuwd als ze contact hebben gehad met een besmet persoon. In de andere app kunnen mensen straks eventuele corona-symptomen bijhouden.  
Volgens de ChristenUnie moet de app tijdelijk zijn, anoniem en alleen op basis van vrijwilligheid worden gebruikt. Het CDA en de SGP stelden dat de app ‘geen doel op zich’ moet zijn. Zij willen dat het kabinet ook kijkt naar alternatieven voor een app. Volgende week is hierover een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Exit-strategie en mondkapjes

De Kamer dacht ook na over de situatie als straks de samenleving weer op gang komt.  Minister Rutte waarschuwde voor de gedachte dat het nu zo goed gaat, dat we volgende week vast gaan aankondigen dat de maatregelen versoepeld gaan worden. Ik ben zelf echt helemaal niet zo vrolijk over de cijfers", zei Rutte.
De Kamer wilde dat het kabinet het dragen van mondkapjes meeneemt bij de exit-strategie uit de lockdown. Het kabinet gaat de experts van het Outbreak Management Team (OMT) vragen om te bekijken of mondkapjes ingezet kunnen worden in sectoren waarbij geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden, bijvoorbeeld bij kappers.   

Aangenomen moties, interessant voor onze sector

  • PvdA en D66 vragen de regering om zorgmedewerkers die in de frontlinie staan en onder zware omstandigheden hun werk doen, financieel te ondersteunen bij blijvende gezondheidsschade en een privaat fonds op te richten, zie bijlage.
  • De SGP en GroenLinks vragen de regering om concreet te maken wat de doelstellingen zijn om kwetsbare mensen te beschermen en te kijken of de genomen maatregelen effectief zijn. zie bijlage.
  • De SP en de ChristenUnie vragen de regering om tot een inhoudelijke en ethische analyse van de maatregelen die nu gelden voor verpleeghuizen te komen en de Kamer hierover medio mei te informeren. zie bijlage.

Overzicht van alle ingediende moties

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen