Kamer zoekt ruimte voor versoepeling tijdens coronadebat

Het Kamerdebat op 22 april over de coronacrisis ging vooral over de verlenging van de coronamaatregelen. Naast het tekort aan beschermingsmiddelen, testcapaciteiten en apps, kwam nu ook de economie en overheidssteun veel aan bod. Het debat liet zien dat de coronacrisis een andere fase ingaat. Eerst was het vooral een medische crisis, nu ontstaat er meer ruimte voor de maatschappelijke vraag: wat nu?

Dat de crisis niet langer uitsluitend medisch van aard is, blijkt ook uit de vraag van een aantal partijen om naast het Outbreak Management Team (OMT) een ander team met deskundigen samen te stellen. Daar zouden naast medici ook andere wetenschappers in moeten zitten, zoals gedragswetenschappers, economen, ethici en psychologen. De medische blik zou te nauw zijn, ontoereikend voor het vormgeven van het ‘nieuwe normaal’, waarbij een balans moet worden gevonden tussen het beschermen van de volksgezondheid, de economie weer aan de gang krijgen en het sociale contact. De heer Segers (CU) had hier ook al een naam voor: het Impact Management Team (IMT).   

Gehandicaptenzorg vraagt aandacht

De ChristenUnie merkte op dat de gehandicaptenzorg zich vergeten voelt en vroeg speciale aandacht voor het VN-verdrag Handicap en de bezoekregeling. Minister De Jonge antwoordde dat de gehandicaptenzorg zeker niet wordt vergeten: “We zien ook een groot aantal besmettingen in de gehandicaptensector en er is dus alle reden om je zorgen te maken. Men maakt zich dan ook zorgen. Wat betekent dit allemaal voor mij? Wat betekent het voor mij als ik thuis pgb-zorg krijg? Wat betekent het voor mij als ik me straks weer op straat begeef? Ben ik wel voldoende veilig? Dat is ook de reden waarom we vrijwel dagelijks contact hebben met de sector om te kijken naar wat er speelt en wat we extra voor de gehandicaptenzorg kunnen betekenen". De minister gaf aan dat er gesprekken met Ieder(in) en de VGN zijn om de bezoekregeling aan te passen en te kijken wat er mogelijk is: stap voor stap en alleen als het verantwoord is. 

In een brief aan de Kamer had de VGN aandacht gevraagd voor de grote gevolgen van het coronavirus voor de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking, nu de maatregelen langer gaan duren. Ook hebben we aangekaart dat het frame van de anderhalve meter-samenleving niet goed past bij de gehandicaptenzorg, zie ook het blog van Frank Bluiminck

Hoe staat het met de beschermingsmiddelen en testcapaciteit?

De SP gaf aan dat door de tekorten aan mondkapjes zorgverleners nog steeds worden gedwongen over de grens te gaan van hun eigen veiligheid. Minister de Jonge antwoordde dat  de verdeling beter gaat en dat de productie in eigen land is opgeschroefd. Toch zijn een aantal partijen ontevreden over de aanhoudende schaarste. 
Ook waren de partijen bezorgd over het testbeleid voor het coronavirus. De mogelijkheden om te testen zijn verruimd, maar de capaciteit blijft deels onbenut. Komt het door bureaucratie of zijn er andere oorzaken? De afgelopen week waren er een aantal knelpunten bij het testen, erkende de minister. Zo lukte het niet iedereen om via de bedrijfsarts bij de GGD terecht te komen, bijvoorbeeld omdat de communicatie binnen een bedrijf stroperig verliep. Het aantal testen per dag is verdubbeld naar 7.000, maar de capaciteit van 17.500 testen wordt nog niet volledig benut. Leraren en de medewerkers kinderopvang kunnen zich nu ook laten testen. De minister wil ook graag binnenkort mantelzorgers de kans geven.

Premier Rutte zei de hoop te hebben dat hij over drie weken de maatregelen in Nederland kan versoepelen, maar geeft geen garantie. Het kabinet overweegt wel om mensen met contactberoepen, zoals kappers, zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan.  Als nieuwe wetenschappelijke inzichten over het werken met mondkapjes meer ruimte bieden, sluit Rutte niet uit dat deze bedrijven eerder open kunnen. 

Twijfel over app, maar ontwikkeling gaat door

Komt er op korte termijn een effectieve app voor tracking and tracing die aan de eisen voldoet, bijvoorbeeld over privacy? Veel partijen betwijfelden dit. De zeven apps die oorspronkelijk op tafel lagen konden de kritiek van experts en juristen niet doorstaan na het afgelopen testweekend. Minister De Jonge van Volksgezondheid gaat nu zelf een corona-app laten bouwen die het werk van de GGD's moet verlichten. De partijen gaven aan dat de regering beter kan inzetten op meer regulier bron- en contactonderzoek. Bron- en contactonderzoek is de kern van de bestrijding van infectieziekten, zei De Jonge. Op veel plekken is en wordt dit nu ook uitgebreid. Een app kan helpen, maar het is volgens de minister niet zeker dat die er snel komt. 

Besmettingen in de gehandicaptenzorg

Uit een Kamerbrief die minister De Jonge op 21 april heeft verstuurd, blijkt dat er in instellingen in de gehandicaptenzorg 810 covid-besmettingen en 150 overledenen zijn gemeld.  De minister vindt het bemoedigend dat het aantal meldingen per dag van nieuwe gehandicaptenlocaties met COVID-19 niet is toegenomen. Daarop lijkt ook hier het samenspel van de in de afgelopen periode genomen maatregelen effect te sorteren.

Tot slot, stelde de Kamer ook voorwaarden aan extra coronasteun. Bedrijven die zich ‘ongepast’ gedragen, komen niet in aanmerking voor overheidssteun en bedrijven moeten klimaatactie ondernemen om geld te kunnen krijgen. 

Aangenomen moties, interessant voor onze sector

  • Motie van 50Plus waarin de regering wordt gevraagd in gesprek te gaan met gemeenten en aanbieders om te bewerkstelligen dat er alternatieven komen voor dagbesteding om mantelzorgers te ontlasten. Zie bijlage.
  • Motie van Haga en FvD waarin ze de regering vragen om niet alle provincies te onderwerpen aan dezelfde strenge coronamaatregelen en specifieke maatregelen per provincie niet uit te sluiten. Zie bijlage.
  • Motie van de ChristenUnie waarin de regering wordt gevraagd om ook een team van experts in te stellen die vanuit breder perspectief, waaronder sociale effecten, kan adviseren bij de afschaling van de maatregelen. Zie bijlage.
  • Motie van PvdA en GroenLinks om gedragskundigen te betrekken bij bron- en contactonderzoeken en het opstellen van adviezen. Zie bijlage.
  • Motie van CDA om een uitgebreid en effectief bron- en contactonderzoeksbeleid voor te bereiden en de Kamer te informeren. Zie bijlage.

Overzicht van alle ingediende moties

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280