Nieuws

Oproep Kamer: Zorg dat mensen met beperking meedoen bij openstellen coronasamenleving

22 april 2020

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer weer over de aanpak van het coronavirus. Het kabinet kondigde gisteren aan dat veel maatregelen in elk geval tot 20 mei gehandhaafd blijven en dat ook daarna voorzichtigheid geboden is. Dit betekent dat het coronavirus nog langer grote gevolgen heeft voor mensen met een beperking. Het frame van de anderhalve meter-samenleving past echter niet goed bij de gehandicaptenzorg. In de VGN-Kamerbrief (zie de bijlage) vragen wij daarom aan de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking zoveel mogelijk kunnen meedoen bij het openstellen van de coronabestendige samenleving.

Tweede Kamer

In bijgaande brief vragen we de Kamerleden om aandacht voor de gehandicaptenzorg en er bij de minister De Jonge op aan te dringen dat:
- het VN-verdrag voor mensen met een beperking mee wordt genomen in het opstellen van plannen voor het realiseren van een inclusieve coronabestendige samenleving.;
- het testen van cliënten op het coronavirus mogelijk te maken zodat zij meer vrijheid krijgen om te participeren;
- ervaringsdeskundigen te betrekken bij het ontwikkelen en testen van de apps.

Het debat is vanaf 15.30 uur te volgen op www.tweedekamer.nl