Nieuws

Wat verandert er in 2019 rond de eigen bijdragen Wlz, beschermd wonen en Wmo?

19 december 2018

In 2019 zijn er een aantal veranderingen in de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg en beschermd wonen (in een instelling).Ook verandert vanaf 2019 de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hieronder leest u de belangrijkste veranderingen.

geld

Eigen vermogen telt minder zwaar mee

Heeft u vermogen zoals spaargeld? En is dit bedrag hoger dan het heffingsvrij vermogen? Dan telt in 2019 nog maar 4% van uw grondslag sparen en beleggen mee voor uw eigen bijdrage (in 2018 is dat 8%).

Compensatie ouderentoeslag omlaag

Bent u op 31 januari 2019 minimaal 66 jaar? En heeft u vermogen zoals spaargeld? Dan heeft u misschien recht op de compensatie ouderentoeslag. In 2019 is deze toeslag maximaal € 1.700 (in 2018 is dit maximaal € 2.700). De compensatie ouderentoeslag wordt afgetrokken van uw bijdrageplichtige inkomen. Dat is het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage.

Lage eigen bijdrage: eerste 4 maanden

Gaat u in 2019 in een zorginstelling wonen? Dan betaalt u de eerste 4 maanden de lage eigen bijdrage (in 2018 is dit de eerste 6 maanden). Daarna betaalt u meestal de hoge eigen bijdrage.

Eigen bijdrage tot 12 maanden terug

Soms is pas laat bij ons bekend dat iemand zorg krijgt. Dan berekenen wij achteraf de eigen bijdrage voor die zorg. In 2019 mogen wij tot 12 maanden terug eigen bijdrage in rekening brengen (in 2018 is dat tot 36 maanden terug).

In 2019 is eigen bijdrage Wmo maximaal € 17,50

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken.

Inkomen of vermogen telt niet meer mee

In 2019 kijken we niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken.

Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

Eigen bijdrage voor ondersteuning op maat

U betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, voor een scootmobiel, of voor collectief vervoer zoals de regiotaxi. En voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage. De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen blijft hetzelfde.

Gemeente kan eigen bijdrage verlagen

De gemeente bepaalt of inwoners een eigen bijdrage moet betalen. De gemeente kan de eigen bijdrage ook verlagen voor haar inwoners. Of bepalen dat iemand geen eigen bijdrage hoeft te betalen, bijvoorbeeld omdat die persoon een laag inkomen heeft.

Lees meer over wat er verandert in de Wlz en beschermd wonen
Lees meer over wat er verandert in de Wmo
Lees meer over de Wmo in 2019

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga