Nieuws

Eigen bijdrage voor alle Wlz-zorg

23 februari 2018

Vanaf 1 april 2018 gaan alle cliënten van 18 jaar en ouder een eigen bijdrage betalen voor Wlz-zorg. Dat geldt vanaf dan ook voor cliënten die alleen dagbesteding en behandeling krijgen. Het CAK gaat deze cliënten daarover informeren; volgens CAK-planning krijgen deze cliënten in week 8 een brief.

Wlz begeleiding groep, behandeling groep en behandeling individueel

Cliënten die zorg op basis van het modulair pakket thuis (mpt) /overbruggingszorg ontvangen, gaan per 1 april 2018 een eigen bijdrage betalen voor begeleiding groep, behandeling groep en behandeling individueel.

Voor de behandeling op basis van de subsidieregeling extramurale behandeling (aanvullende geneeskundige zorg) verandert er niets; cliënten betalen daarvoor geen eigen bijdrage, ook niet na 1 april 2018.

Voor cliënten die 20 uur of minder uren zorg in natura per maand ontvangen via het mpt – overbruggingszorg valt wettelijk ook onder het mpt –, geldt de minimale eigen bijdrage van € 23 per maand. Cliënten die meer dan 20 uur mpt in natura ontvangen per maand betalen de zgn. lage eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage is, net zoals de hoge eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen en het vermogen.  

Berekening urengrens

Vanaf 1 april 2018 gaan de uren dagbesteding en behandeling ook meetellen in de urenberekening. In de Regeling langdurige zorg (art. 4.6) is vastgelegd hoe de zorgvormen meetellen in de berekening van de urengrens. Bepaald is: 

  • Wlz begeleiding groep en behandeling groep die in dagdelen worden geleverd, tellen als één uur mee in de urenberekening, en 
  • Een etmaal logeeropvang telt als zes uur mee in de urenberekening.

Individuele begeleiding wordt in uren geboden en telt als uren mee. De overige mpt-zorgvormen (verpleging, persoonlijke verzorging etc.) wordt ook in uren geboden en tellen als uren mee. Dat blijft zoals het was.

Informatie aan cliënten

Cliënten die alleen Wlz begeleiding groep en behandeling ontvangen, krijgen vanaf 1 april 2018 voor het eerst te maken met de eigen bijdrage plicht. Het CAK gaat deze cliënten in februari daarover informeren: zij ontvangen in week 8, de week van 19 februari 2018, een brief van het CAK (zie bijlage). Voor meer informatie: zie CAK.

Achtergrond

Deze wijziging in de eigen bijdrage voor de cliënt is een gevolg van de release iWlz 2.0 per 1 april 2018. Daardoor kan het zorgkantoor in het berichtenverkeer aan het CAK ook de informatie sturen over de geleverde dagbesteding en behandeling.