Nieuws

Eigen bijdrage MPT vanaf 2016 een vast bedrag per maand

16 december 2015

Vanaf 2016 verandert de eigen bijdrage voor het modulair pakket thuis (MPT). Cliënten betalen nu een eigen bijdrage over een periode van vier weken, het bedrag is afhankelijk van het aantal uren zorg dat de cliënt heeft ontvangen. Vanaf 2016 betalen cliënten een vast bedrag aan eigen bijdrage per maand, onafhankelijk van het aantal uren zorg dat zij hebben ontvangen. 

Tegelijk met de verandering van periode wijzigt ook de hoogte van de eigen bijdrage. Vanaf maart 2016 verandert tevens het moment waarop cliënten de factuur voor hun eigen bijdrage ontvangen. Met deze wijzigingen wordt de manier van berekenen voor alle zorg vanuit de Wlz gelijk.

Wat wordt de hoogte van de eigen bijdrage?

Cliënten die willen weten hoe hoog hun eigen bijdrage voor het modulair pakket thuis wordt kunnen met het rekenprogramma van het CAK een proefberekening maken. Het CAK verstuurt in maart 2016 een beschikking met de hoogte van de eigen bijdrage voor 2016. Op de CAK site vindt u ook algemene informatie over de berekening van de eigen bijdrage bij een MPT.

Eenmalige verzamelfactuur in maart 2016

De overgang van vier weken naar een maand heeft tot gevolg dat cliënten in maart 2016 de factuur ontvangen voor de eigen bijdrage van de zorg die is ontvangen in de maanden januari, februari en maart 2016. In de maanden januari en februari ontvangen cliënten de facturen over de perioden 12 en 13 van 2015. Cliënten van 18, 19 of 20 jaar ontvangen in april de factuur voor de maanden januari, februari, maart en april.

Wanneer een cliënt de verzamelfactuur van maart niet in één keer kan betalen is een betalingsregeling mogelijk. Aan een betalingsregeling zijn geen extra kosten verbonden.

Voor meer informatie

Nieuwsbericht van het CAK
VGN-artikel 'Gegevensaanlevering eigen bijdrage MPT vanaf 2016 via zorgkantoren'

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga