Nieuws

Gegevensaanlevering eigen bijdrage MPT vanaf 2016 via zorgkantoren

02 oktober 2015

Vanaf zorgjaar 2016 zal de aanlevering van de Modulair Pakket Thuis-cliënten door de zorgkantoren plaatsvinden. Voor u als zorgaanbieder betekent dit dat u de zorguren voor een MPT alleen nog aan hoeft te leveren over zorgjaar 2015. De uiterste aanleverdatum van periode 13 2015 is 22 januari 2016. Voor zorgjaar 2016 hoeft u dus geen uren of dagdelen met betrekking tot het MPT meer bij het CAK aan te leveren.

checklist met pen

Het Modulair Pakket Thuis (MPT) is op 1 januari 2015 geïntroduceerd, tegelijk met de inwerkingtreding van de Wlz. In 2015 leveren de zorgaanbieders de zorg op basis van uren of dagdelen bij het CAK aan.

Wijziging vaststellen eigen bijdrage

VWS bereidt momenteel wetgeving voor waarin is opgenomen dat de omvang van de zorg niet langer bepalend is voor de eigen bijdrage, maar slechts het gegeven dat de zorg wordt afgenomen. Deze wetswijziging is nog in voorbereiding en wordt mogelijk met ingang van 2016 ingevoerd. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat wordt u nader geïnformeerd.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga