Mensen met een verstandelijke beperking vaker op jongere leeftijd besmet met het coronavirus

De eerste, voorlopige bevindingen van online registraties door zorgorganisaties wijzen uit dat bij mensen met een verstandelijke beperking meer dan de helft van de bewezen besmettingen met het coronavirus (COVID-19) voorkomt onder de 60 jaar. Deze leeftijd ligt lager dan de landelijke cijfers van het RIVM, waar de meeste besmettingen in leeftijdsgroepen boven de 60 jaar worden geregistreerd. Het aantal sterfgevallen door COVID-19 onder mensen met een verstandelijke beperking lijkt overeen te komen met de cijfers van het RIVM. Dit in tegenstelling tot de ouderenzorg, waar het overlijdenspercentage veel hoger ligt. Daarnaast is aan de registraties te zien dat COVID-19 onder mensen met een verstandelijke beperking ook voorkomt op jonge leeftijd (10-19 jaar).

Coronavirus
Coronavirus

Overzicht van COVID-19 bij zorginstellingen

De Academische werkplaats Sterker op eigen benen van het Radboudumc heeft in opdracht van het ministerie van VWS op 24 maart een online database beschikbaar gesteld voor zorginstellingen. Dit is op dit moment de enige online database - ook internationaal gezien - voor de registratie van besmettingen en verdenkingen van COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking. Met de database wil het Radboudumc het verloop van COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking in zorginstellingen in kaart brengen en houden. Zorgorganisaties kunnen zich nog steeds op vrijwillige basis aanmelden voor deze registratie. Na drie weken is de verwerking van de COVID-19 verdenkingen in de database nog niet volledig. Zorgaanbieders blijven het aantal besmettingen en verdenkingen doorgeven.

Een derde nu in kaart

Ongeveer een derde van de zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking in Nederland neemt nu deel aan de online registratie van Sterker op eigen benen. Tot en met vandaag zijn 600 verdenkingen gemeld op COVID-19 en bij 189 patiënten is COVID-19 door middel van een test vastgesteld. Van de positief geteste patiënten zijn er 18 overleden. Bij een verdenking op COVID-19 registreren artsen met name symptomen als koorts (69%), hoesten (73,5%), vermoeidheid (52,1%) en kortademigheid (42,8%). In de bijgevoegde factsheet leest u meer over de eerste bevindingen uit deze registratie.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar

‘Door het bundelen van onze krachten in het team, zijn wij in staat geweest om op korte termijn deze bevindingen naar buiten te brengen’ vertelt Prof. Dr. Geraline Leusink, Radboudumc en directeur van de Academische werkplaats Sterker op eigen benen. ‘De online database is gestart omdat mensen met een verstandelijke beperking kwetsbaar zijn en omdat we benieuwd zijn hoe deze kwetsbaarheid naar voren komt tijdens de coronacrisis. Door de kwetsbaarheid van deze groep zien we dat de voldoende persoonsbeschermende middelen dringend nodig zijn, om de veiligheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers te garanderen en verdere besmettingen van cliënten te voorkomen.’

Registratie van belang om beleid bij te stellen

‘De eerste cijfers laten zien dat bij mensen met een verstandelijke beperking andere leeftijdspatronen van toepassing zijn dan bij de algemene populatie’, vervolgt Leusink. ‘Het registreren van het verloop van COVID-19 bij deze doelgroep is dus van belang, om beleid tijdig te kunnen bijstellen. Met de registraties in de online database zullen wij de komende tijd de trends blijven volgen.’

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Johan van Ruijven
Telefoonnummer
06-21213460
Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van