Nieuws

Nieuwste inzichten uit Coronaregistratie GHZ

04 juni 2020

Sinds eind april deelt de Academische werkplaats Sterker op eigen benen van het Radboudumc tweewekelijks de nieuwste inzichten uit de Covid-19 databank. Per 29 mei 2020 vulden 66 organisaties (81 locaties) deze registratie in. Op die datum zijn 1.440 patiënten met een verstandelijke beperking met verdenking op COVID-19 geregistreerd. 1.000 van hen zijn getest en 96 overleden. In 52 gevallen is COVID-19 bewezen.

Coronavirus
Coronavirus

Achtergrond

Het Radboudumc brengt met deze databank het verloop van Covid-19 bij mensen met een verstandelijke beperking in zorginstellingen in beeld zodat het ministerie van VWS daar beleid op kan voeren. Om die reden is het belangrijk dat nog meer zorgorganisatie en locaties gaan deelnemen aan deze registratie.

Wie kregen COVID-19?

Intussen is duidelijk dat mensen met een verstandelijke beperking op jongere leeftijd vatbaar zijn voor het coronavirus dan wat volgens het RIVM in het algemeen geldt. 61% van de bewezen COVID-19 infecties komen voor in de leeftijdsgroep van 40 tot 69 jaar, en 16% in de leeftijdsgroep 70+. Van de geregistreerden is 55% man en 45% vrouw. Ook bleek dat 90% van de patiënten met een bewezen COVID-19 infectie in een groepswoning woont en 10% in eigen woning.

De factsheet van 15 mei vermeldde de mate van beperkingen van de COVID-19 patiënten. 23% is zwakbegaafd/licht verstandelijk beperkt, 37% heeft een matige en 40% heeft een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Het percentage overledenen is in alle drie de groepen vergelijkbaar. 14% van de patiënten met een bewezen COVID-19 infectie heeft het syndroom van Down.

Gezondheidsklachten en co-morbiditeit

De meest voorkomende klachten bij een COVID-19 infectie zijn koorts (73%), hoesten (70%), vermoeidheid (63%) en kortademigheid (46%). De nieuwste factsheet (van 29 mei) vermeldt ook de co-morbiditeit. Dat betreft: overgewicht (52%), epilepsie (12%), chronische hartaandoening (10%), hypertensie (8%) en diabetes (7%). Bij slechts 2,5% van de patiënten zijn longaandoeningen geregistreerd.

Bron: de factsheets COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten