Nieuws

Adviezen bij vakantie, verblijf buiten de woning en terugkeer van cliënten

Cliënten gaan weer uitstapjes maken, op vakantie of logeren. Hieronder staan de afwegingen en adviezen die een zorgorganisatie maakt samen met cliënten en verwanten. Dit artikel is eerder gepubliceerd en nu geüpdatet n.a.v. de reisadviezen van de rijksoverheid en ‘Handreiking Aangepaste Vakanties’.

twee mannen aaien een zwart wit paart

Let op: dit gaat over vakantie of verblijf waarbij nabije contacten, anders dan de vaste begeleiders, ‘vaste’ verwant en huisgenoten, onvermijdbaar zijn. Hieronder staan adviezen en uitgangspunten, aangevuld met de afwegingen die de zorgorganisatie samen met cliënt en verwanten maakt.

Uitgangspunten

 • Bij coronagerelateerde ziekteverschijnselen, risicosituaties en twijfel doen artsen de risicoafwegingen. AVG’s werken volgens het medisch opnamebeleid en behandeladvies COVID-19.
 • In de dagelijkse praktijk zijn het de teams die ziekteverschijnselen signaleren/ uitvragen, ook maken zij afspraken met de cliënt en verwanten over de gevolgen als er ziekteverschijnselen [i] ontstaan.
 • Een cliënt kan alleen vertrekken voor een verblijf buiten de zorginstelling als de nabije contacten van de cliënt en de cliënt zelf geen ziekteverschijnselen hebben. Nauwe contacten zijn personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben met de cliënt. Meer informatie staat in het Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19.
 • De rijksoverheid raadt af te reizen naar landen/ regio's met een rood of oranje reisadvies.
 • Een reis moet veilig zijn. Meer hierover leest u in de Handreiking Aangepaste Vakanties, die reiskoepel ANVR in samenwerking met diverse partijen ontwikkelde. Tal van COVID-19 maatregelen staan hierin beschreven, zoals hygiënemaatregelen en gezondheidschecks.

Afwegingen voorafgaande aan een vakantie of uitstapje

We adviseren onderstaande afwegingen per situatie te maken en ze in samenhang te beoordelen.

 • Gaat het virus rond in de regio waar de cliënt heen gaat? Is er een negatief reisadvies (rood/ oranje)? Hier staan de adviezen van rijksoverheid over reizen.
 • Kun je betrouwbare afspraken maken over het melden van ziekteverschijnselen die ontstaan tijdens het uitje/ verblijf en de gevolgen daarvan?
 • Zijn er bijzonderheden die het risico verlagen? Denk aan eigen sanitair, zorg op afstand mogelijk, cliënten kunnen maatregelen zorgvuldig opvolgen. In deze gevallen kun je soepeler omgaan met uitjes en verblijf buiten de woning, binnen de landelijk geldende regels.
 • Zijn er bijzonderheden die het risico verhogen? Zoals een verre vakantie, risicogebieden, groepsreis, risicovolle omgeving of gedrag? Maak dan een multidisciplinaire afweging, liefst in overleg met een arts.

Advies: maak vooraf afspraken over een vakantie of uitstapje

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bezoek aan verwanten, uitstapjes met verwanten of begeleiding, logeren of op vakantie gaan. Afspraken gaan uit van wederzijds vertrouwen. Het team maakt afspraken met de cliënt en zijn verwanten of (externe) begeleiders dat:

 1. men zich houdt aan de basisregels: bij klachten blijf thuis, houd afstand, vermijd drukte en was vaak je handen. [ii]
 2. het gemeld wordt als de bestemming een oranje of rood reisadvies heeft of krijgt tijdens het verblijf
 3. het direct gemeld wordt wanneer cliënt of één van de nabije contacten ziekteverschijnselen krijgt die passen bij corona
 4. degene met klachten getest wordt en de cliënt (zo mogelijk ter plekke) in quarantaine gaat totdat de uitslag bekend is
 5. er bij twijfel een arts of GGD ingeschakeld wordt

Advies bij terugkeer van cliënten

Hierbij gaat het om de situatie dat een cliënt van vakantie terug komt. Ook zijn onderstaande adviezen van toepassing op cliënten die een langere periode thuis bij zijn verwanten verblijven en waarbij geen afspraken waren gemaakt over terugkeer. De volgende situaties zijn denkbaar (bron: medisch opnamebeleid en behandeladvies):

 1. Een cliënt die de afgelopen 14 dagen niet in een risicogebied verbleef, geen ziekteverschijnselen had en van wie de nabije contacten ook geen klachten hebben gehad, vallen onder het een laag risico: er zijn geen quarantaine maatregelen nodig.
 2. De cliënt verbleef in een regio met een negatief reisadvies (rood/ oranje): 5 dagen quarantaine.
 3. Wanneer er, in de twee weken voorafgaande aan de terugkeer, (mogelijk) nauw contact is geweest met iemand met ziekteverschijnselen, betrek een AVG, huisarts of GGD voor een risicoschatting en de quarantaineperiode.
 4. Er is nabij contact geweest met een corona patiënt: de GGD is betrokken en geeft advies over de quarantaineperiode.

Toelichting

  [i] De belangrijkste ziekteverschijnselen van COVID-19 zijn Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), Hoesten, Benauwdheid, Verhoging of koorts, Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping): https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte#Symptomen. Je kunt ook denken aan: diarree of erge hoofdpijn of spierpijn. Het gaat niet om klachten die herkenbaar zijn vanuit een andere oorzaak zoals hooikoorts, astma, chronische hoest/ verkoudheid.

[ii] Hier staat meer informatie over de gezondheidsadviezen van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

Deze pagina is een onderdeel van: