Nieuws

Afvaardiging B&W Zwolle bezoekt wijkwerkplaats van Frion

27 mei 2013

Vrijdag 24 mei bezochten wethouder Van As en mevrouw Agterhuis als afvaardiging van het college van B&W in Zwolle het Schuurtje van Zuid. Deze wijkwerkplaats is gevestigd in wijkcentrum De Pol in Zwolle. Sinds september 2012 kunnen wijkbewoners van Zwolle-Zuid hier terecht. Het is ontstaan omdat onder andere cliënten die ondersteuning krijgen van RIBW en Frion aangaven behoefte te hebben aan hulp bij klein onderhoud of kleine klussen. De gemeente Zwolle wil zo kwetsbare inwoners ondersteunen en actieve inwoners faciliteren.

Naast de praktische zaken biedt het Schuurtje van Zuid nog een ander belangrijk perspectief voor de wijkbewoners. Elkaar ontmoeten en leren kennen, kennis opdoen en delen, het  sociale netwerk vergroten, binding met de eigen wijk en meedoen zijn hier voorbeelden van.

Klussen
Het Schuurtje is een plek waar de wijkbewoner, met ondersteuning van deskundige vrijwilligers, klussen kan uitvoeren waar hij thuis de ruimte, het gereedschap of de kennis niet voor heeft. Ook kunnen inwoners een klusvraag indienen. Bijvoorbeeld helpen bij het onderhoud van de tuin, een verhuizing enz. Naast de praktische zaken biedt het Schuurtje van Zuid nog een ander belangrijk perspectief voor de inwoners. Elkaar ontmoeten en leren kennen, kennis opdoen en delen, je sociale netwerk vergroten, binding met je eigen wijk en meedoen zijn hier voorbeelden van. 

Wijkwerkplaats sluit aan
Het idee voor de wijkwerkplaats is ontstaan vanuit (zorg)organisaties die signalen ontvingen van bewoners uit Zwolle-Zuid. Onder andere cliënten die ondersteuning krijgen van RIBW en Frion gaven aan behoefte te hebben aan hulp bij klein onderhoud of kleine klussen. Frion en RIBW sloegen de handen ineen en realiseerden samen met WijZ en wijkvereniging Zwolle-Zuid deze wijkwerkplaats.
Eerst konden mensen hier twee ochtenden in de week terecht. Intussen is dit vanwege het succes uitgebreid naar vier. De gemeente Zwolle wil graag kwetsbare inwoners ondersteunen en actieve inwoners faciliteren. Het vraagt van professioneel welzijnswerk ook een faciliterende rol. Zorgen dat inwoners zelf activiteiten ontplooien. En daar waar dat niet vanzelf gaat, activiteiten ontplooien die bijdragen aan het verstevigen van het sociaal domein. De opzet van het Schuurtje van Zuid sluit aan bij datgene wat de gemeente Zwolle voor ogen heeft.  

Schuurtje van Zuid biedt perspectief
Het Schuurtje van Zuid biedt veel perspectief. Inwoners zijn minder afhankelijk van een professionele organisatie en krijgen samen zaken voor elkaar. Bezig zijn in de vrije tijd, onder elkaar zijn en gebruik maken van elkaars hulp bij het uitvoeren van dagelijkse eenvoudige klussen biedt naast inspanning, ontspanning. Je ontmoet elkaar, leert elkaar kennen en bent geen vreemden meer voor elkaar. Dankzij deze ontmoetingen kan er een nieuw sociaal netwerk en meer binding met de wijk ontstaan. Het wordt makkelijker om mee te doen aan activiteiten of om een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid van de wijk. Door met andere wijkbewoners samen te werken kun je eigen talenten inzetten en leren van anderen. Opgedane kennis en ervaring kunnen je verder helpen als je in je eigen wijk mee wilt doen aan andere activiteiten. Daarnaast helpen de klussen die je in de wijkwerkplaats kunt doen, mensen bij hun stap op weg naar het zo normaal mogelijk functioneren in de maatschappij. Verder kunnen wijkbewoners als ze toch in de Pol zijn, ervaren welke andere activiteiten er zijn waar je als burger gewoon aan deel kunt nemen. Of waar je je bijvoorbeeld als vrijwilliger voor kunt inzetten.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen