Nieuws

Algemeen overleg Gehandicaptenbeleid in de Tweede Kamer levert weinig concreets op

21 juni 2019

Het Agelemeen Overleg Gehandicaptenbeleid dat de Tweede Kamer op 13 juni 2019 voerde met minister De Jonge leverde weinig concreets op. Bij bijna alle onderwerpen die aan bod kwamen verwees de minister naar brieven en rapportages (o.a. over de programma’s ‘Onbeperkt meedoen’ en ‘Volwaardig leven’ en het Experiment persoonsgerichte zorg) die hij later dit jaar naar de Tweede Kamer zal sturen.

In aanloop naar het debat had de VGN via een brief o.m. aandacht gevraagd voor ‘behandeling in de WLZ’ en het innovatiefonds gehandicaptenzorg.

Behandeling

De minister heeft eerder dit jaar besloten het advies van het zorginstituut om behandeling voor Wlz-cliënten (in een institutionele setting) integraal in de Wlz te positioneren, niet over te nemen. De VGN is hier zeer teleurgesteld over en heeft de Tweede Kamer gevraagd hem op andere gedachten te brengen. Helaas was het enige wat de minister tijdens het debat in reactie op vragen hierover deed, nogmaals de argumenten voor zijn besluit uiteenzetten, nl.:

  • Dit zou - zeker bij de huidige krappe arbeidsmarkt – een onrealistisch grote organisatorische opgave opleveren voor met name kleinere zorgaanbieders;
  • Cliënten worden beperkt in hun keuzevrijheid;
  • Het brengt extra kosten met zich mee.

Innovatie Impuls Gehandicaptenzorg

N.a.v. een amendement van D66 en VVD komt er een Innovatie Impuls Gehandicaptenzorg van €15 miljoen beschikbaar. De minister benadrukt dat het doel hiervan is de implementatie van technologie binnen de gehandicaptenzorg een stap verder te brengen. Hij heeft toegezegd de subsidieregeling hiervoor op korte termijn naar de Tweede Kamer te sturen, zodat die kan controleren of de uitwerking overeenkomt met hun bedoeling.

Maatwerk, meerzorg en Extra Kosten Thuis (EKT)

Vragen vanuit de Tweede Kamer m.b.t. te veel bureaucratie en tekortschietende financiering van intensieve zorg aan kinderen kon de minister in het debat niet afdoende beantwoorden. Hij heeft hierover een aparte brief aan de Tweede Kamer toegezegd. D66 vroeg de minister alvorens die brief te sturen eerst met de VGN in overleg te treden.

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: