Alliade Zorggroep onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Zorggroep Alliade per 16 januari 2019 onder verscherpt toezicht gesteld wegens “een gebrek aan integere en beheerste bedrijfsvoering”.  Dit heeft geleid tot media-aandacht, onder andere van Nieuwsuur. Alliade zelf reageerde met een persbericht. Alliade-bestuurder Erik Kuik is inmiddels op verzoek van de Raad van Toezicht teruggetreden.

Logo alliade zorggroep op gebouw

Pro actiever

De IGJ en NZa hebben tegelijkertijd in hun brief over Alliade gevraagd om extra bevoegdheden, zodat ze beter en pro actiever kunnen contro­leren. Ze zijn van mening dat de Alliade-casus laat zien dat zelfregulering door middel van de Governance code onvoldoende werkt.

Minister De Jonge van VWS heeft in een brief aan de Kamer positief gereageerd op de suggesties van IGJ en NZa. Hij gaat dit in de periode tot aan de zomer verder uitwerken. De Jonge zal daarbij aan­dacht hebben voor de proportionaliteit en handhaafbaarheid van de aangescherpte regels.

Gevolgen voor VGN

Voor de VGN vereniging heeft dit consequenties. Erik Kuik was lid van het VGN-bestuur. Door zijn terugtreden bij Alliade is deze functie per direct vrijgekomen. Ten aanzien van het mogelijk aangescherpte toezicht door IGJ en NZa werkt de VGN samen met de andere zorgbranches. Brancheorganisaties Zorg (BoZ) wil snel in overleg met de IGJ en de NZa en heeft daarover inmiddels een persbericht gepubliceerd.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Johan van Ruijven
Telefoonnummer
06-21213460
Foto van Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van