Nieuws

Ambulante onvrijwillige zorg in de gehandicaptenzorg - oogst werkbezoeken

08 maart 2022

In december ’21 communiceerden we wat het project Ambulante onvrijwillige zorg in de gehandicaptenzorg inhoudt én dat we zijn gestart met de werkbezoeken. Het doel van het project is inzicht krijgen in de praktijk en dilemma’s bij onvrijwillige zorg én de toepassing van de Wet zorg en dwang in de extramurale / ambulante praktijk van de gehandicaptenzorg. De drie brancheverenigingen VGN, Federatie Landbouw & Zorg en Branchevereniging Kleinschalige Zorg werken samen aan dit project.

Ambulante onvrijwillige zorg kaart

Oogst van de werkbezoeken

De afgelopen maanden zijn we bij veertien zorgaanbieders /-locaties digitaal op bezoek geweest, verspreidt door heel Nederland (zie bovenstaande afbeelding). 

De bezoeken waren bij zeer diverse zorgaanbieders/-locaties. Verschillend wat betreft het aantal medewerkers, het aantal cliënten, het type cliënt en de leeftijden (zie onderstaande afbeelding). Opvallend is dat van de bezochte locaties alleen de kleinschalige zorginstellingen zorg bieden aan ernstig meervoudig beperkten (EMB) . Bij de zorgboerderijen en de diverse andere zorglocaties verblijven met name veel kinderen, tieners en jongvolwassenen met een relatief lichte verstandelijke beperking en meer psychiatrische problematiek (autisme, hechtingsstoornis, e.d.).

Ambulante onvrijwillige zorg aanbieders

Sommige zorgaanbieders leveren geen onvrijwillige zorg vanuit de overtuiging dat dit geen goede zorg is. Anderen geven juist wel onvrijwillige zorg omdat het veiligheid biedt voor cliënten. En weer anderen werden tijdens de werkbezoeken ervan bewust dat zij toch wel onvrijwillige zorg bieden. Dit diverse palet aan werkbezoeken is een goede informatiebron voor ons project. 

Thema’s

Vanuit de analyse van de werkbezoeken hebben we vier thema’s gedefinieerd (zie onderstaande afbeelding). Deze thema’s bespreken we verder met de zorgaanbieders van de werkbezoeken in onze themabijeenkomsten. We gaan met hen op zoek naar praktische en haalbare oplossingen voor de opgehaalde dilemma’s uit de werkbezoeken. De themabijeenkomsten vinden plaats in maart.

Ambulante onvrijwillige zorg themas
Ellen Geuzebroek Adviseur Wet Zorg en Dwang

Deze pagina is een onderdeel van: