Nieuws

Antibioticaresistentie en infectiepreventie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en VGN initieerden in het voorjaar van 2019 een verkenning ABR in de gehandicaptenzorg. Er bleek veel belangstelling uit de gehandicaptenzorg voor het thema infectiepreventie en Antibioticaresistentie (ABR). Daarom zijn en worden er vervolgstappen gezet.

Virus

Eerste stappen

VWS ondersteunde de eerste stappen in de verkenning: een inventarisatie en vertaling van kennisproducten voor de gehandicaptenzorg door Vilans en een oriënterende risico-inventarisatie (RIVM, maart 2020). Enkele belangrijke conclusies van de risico-inventarisatie zijn:

  • Gehandicaptensector is complex door diversiteit aan cliënten, woonvormen en verschillend opgeleid personeel. Maatwerk op locatieniveau is nodig.
  • Kennis en toepassing van basis hygiëne is niet vanzelfsprekend (o.a. zoeken naar balans tussen huiselijkheid en veiligheid).
  • Duidelijk beleid en communicatie over ontwikkeling en verspreiding ABR kunnen bijdragen aan dit voorkomen (o.a. duidelijk aanspreekpunt voor infectiepreventie en up-to-date richtlijnen).

Huidige acties

Momenteel wordt er door de VGN samen met Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (ABR-RZN) en Vilans gewerkt aan een plan van aanpak rondom infectiepreventie en tegengaan van antibioticaresistentie. Onze gezamenlijke ambitie is om binnen de gehandicaptenzorg een cultuur te creëren waarin hygiënisch werken en het tegengaan van antibioticaresistentie geïntegreerd zijn in de dagelijkse werkzaamheden.

Help en doe mee

Tijdens de ledenbijeenkomst op 2/3/2021 werd aangegeven dat om dit voor elkaar te krijgen het belangrijk is om voorbeelden te delen en ervaringen uit te wisselen. Daarin willen wij in dit project ook faciliteren, maar om dit te kunnen bereiken hebben we ook input nodig. Onze vraag aan u(w organisatie):

  1. Deel signalen; bijvoorbeeld over wat werkt tav infectiepreventie en ABR in de organisatie of juist waar u tegen aan loopt. Neem hiervoor contact op met Mara Spit-Verdonschot.
  2. Draag bij aan activiteiten; bijvoorbeeld inspireer collega-organisaties door uw verhaal te vertellen tijdens een bijeenkomst. Geef in onderstaand formulier aan dat u op de hoogte gehouden wilt worden; op het moment dat er iets georganiseerd wordt, zal via de nieuwsbrief een oproep tot bijdragen worden gedaan.
  3. Word vaste sparringpartner; denk regelmatig mee met de projectgroep over stappen die we kunnen zetten of aandachtspunten waar we iets mee moeten. Meld u aan voor deelname aan de adviesgroep.

Meld je aan

Wilt u graag door VGN op de hoogte worden gehouden over ontwikkelen, of inhoudelijk meepraten? Meld u dan aan via onderstaand formulier. 

Deze pagina is een onderdeel van: