Nieuws

Antibioticaresistentie en infectiepreventie

09 maart 2021

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en VGN initieerden in het voorjaar van 2019 een verkenning ABR in de gehandicaptenzorg. Er bleek veel belangstelling uit de gehandicaptenzorg voor het thema infectiepreventie en Antibioticaresistentie (ABR). Daarom zijn en worden er vervolgstappen gezet.

Virus

(tekst geactualiseerd op 7-2-2022)

Eerste stappen

VWS ondersteunde de eerste stappen in de verkenning: een inventarisatie en vertaling van kennisproducten voor de gehandicaptenzorg door Vilans en een oriënterende risico-inventarisatie (RIVM, maart 2020). Enkele belangrijke conclusies van de risico-inventarisatie zijn:

  • Gehandicaptensector is complex door diversiteit aan cliënten, woonvormen en verschillend opgeleid personeel. Maatwerk op locatieniveau is nodig.
  • Kennis en toepassing van basis hygiëne is niet vanzelfsprekend (o.a. zoeken naar balans tussen huiselijkheid en veiligheid).
  • Duidelijk beleid en communicatie over ontwikkeling en verspreiding ABR kunnen bijdragen aan dit voorkomen (o.a. duidelijk aanspreekpunt voor infectiepreventie en up-to-date richtlijnen).

Huidige acties

Vilans, RZN-ABR (regionale zorgnetwerken ABR en infectiepreventie), VWS en VGN zijn langdurig met elkaar in gesprek over het geven van een impuls aan hygiënisch werken in de gehandicaptenzorg. In eerste instantie was het idee om een gezamenlijk plan van aanpak te formuleren, maar dat is niet van de grond gekomen. Het contact en afstemming met de betrokken partijen is nog steeds goed. Op 11 oktober 2021 is vervolgens in gezamenlijkheid een VGN-ledenbijeenkomst georganiseerd, waarin de zorgnetwerken en Vilans de mogelijkheid hebben gekregen zich te introduceren bij de leden van de VGN. Momenteel wordt bekeken welke afstemming er tussen de partijen mogelijk is en welke rol de VGN in de komende tijd rondom dit thema kan vervullen. 

Help en doe mee

Tijdens de ledenbijeenkomst op 2/3/2021 werd aangegeven dat om dit voor elkaar te krijgen het belangrijk is om voorbeelden te delen en ervaringen uit te wisselen. Daarin willen wij in dit project ook faciliteren, maar om dit te kunnen bereiken hebben we ook input nodig. Onze vraag aan u(w organisatie):

  1. Deel signalen; bijvoorbeeld over wat werkt tav infectiepreventie en ABR in de organisatie of juist waar u tegen aan loopt. Neem hiervoor contact op met Mara Spit-Verdonschot.
  2. Draag bij aan activiteiten; bijvoorbeeld inspireer collega-organisaties door uw verhaal te vertellen tijdens een bijeenkomst. Geef in onderstaand formulier aan dat u op de hoogte gehouden wilt worden; op het moment dat er iets georganiseerd wordt, zal via de nieuwsbrief een oproep tot bijdragen worden gedaan.
  3. Word vaste sparringpartner; denk regelmatig mee met de projectgroep over stappen die we kunnen zetten of aandachtspunten waar we iets mee moeten. Meld u aan voor deelname aan de adviesgroep.

Meld je aan

Wilt u graag door VGN op de hoogte worden gehouden over ontwikkelen, of inhoudelijk meepraten? Meld u dan aan via onderstaand formulier. 

Deze pagina is een onderdeel van: