Nieuws

App Veilig Huisbezoek

22 december 2016

Op huisbezoek heb je te maken met onvoorspelbare factoren die van invloed zijn op je veiligheid. Dat vraagt om een andere benadering als het gaat om veiligheid tijdens je werk. De mobiele app Veilig Huisbezoek helpt je om vooraf de risico’s in te schatten en de juiste maatregelen te nemen.

Je hebt als ambulant werkende niet alleen te maken met de cliënt, maar ook met zijn persoonlijke omgeving en naasten. Bovendien sta je er in lastige situaties vaak alleen voor, zonder dat er collega’s in de buurt zijn. Het is dus belangrijk dat je voordat je op huisbezoek gaat al een inschatting maakt van de risico’s die je loopt en dat je juiste voorzorgsmaatregelen treft.

Praktisch advies

De app Veilig Huisbezoek helpt je daarbij. Na het invullen van een vragenlijst – gebaseerd op de Checklist Agressie Risico Inschatting Huisbezoek (ARIH) van FCB – krijg je direct een praktisch advies met maatregelen die je kunt treffen voordat je op huisbezoek gaat. In vier thema’s komen alle aspecten die van invloed kunnen zijn op je veiligheid aan bod. Achtereenvolgens beantwoord je meerkeuzevragen over de situatie, de cliënt, omgevingsfactoren en je eigen gevoel.

Download voor iOS en Android

De app Veilig Huisbezoek is gratis beschikbaar in de App Store en Google Play en bruikbaar voor iedereen die ambulant werkt in de zorg, jeugdzorg en welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Download Veilig Huisbezoek voor iOS 
Download Veilig Huisbezoek voor Android

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’

De app Veilig Huisbezoek is een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Actiz, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn