Nieuws

Arbeidsmarktagenda wordt zorgbreed

11 december 2017

Dat heeft de minister toegezegd in antwoord op vragen in Tweede Kamer. Zowel de minister als de Kamerleden maken zich grote zorgen over de situatie op de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal 2018 zal VWS een zorgbrede arbeidsmarktagenda publiceren, met aandacht voor sectorale en regionale karakteristieken. In dit plan moeten de thema’s werkgeverschap, technologische innovatie, werkdruk en het imago van de zorgsector terugkomen. Thema’s waarvoor ook wij in onze brief aandacht hadden gevraagd.

Regionale actieprogramma’s spelen een belangrijke rol in de zorgbrede arbeidsmarktagenda. Op deze wijze kan worden ingespeeld op de specifieke arbeidsmarktknelpunten in elke regio. Het versterken van inclusief werkgeverschap maakt hier onderdeel van uit. Verder heeft de kamer onder andere aandacht gevraag voor uitbreiding van de contracturen en aandacht voor HR-beleid door zorgkantoren en gemeenten arbeidsbesparende zorginnovaties en verbetering van kwaliteit. De Kamer heeft ook verzocht zorgkantoren en gemeenten bij de arbeidsmarktagenda te betrekken.

Wij zijn blij dat de focus niet meer zo specifiek op de ouderenzorg ligt, hoewel we bij de minister nog wel zullen blijven aandringen op een specifieke aanpak voor de arbeidsmarktproblemen in de gehandicaptenzorg. 

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: