Nieuws

Arbeidsmarkteffectrapportage VWS bevestigt zorgen VGN

14 oktober 2014

Het ministerie van VWS heeft op 14 oktober de Arbeidsmarkteffectrapportage HLZ 2014 gepubliceerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het feitelijk voor de zorg beschikbare budget zal afwijken van het door het kabinet beschikbare budget, maar ook dat ‘zorginkopers de arbeidsmarkteffecten kunnen versterken dan wel verzachten’. De Arbeidsmarkteffectrapportage bevestigt daarmee de resultaten van het onderzoek dat het SEO in opdracht van de VGN heeft uitgevoerd.

Ook laat de Arbeidsmarkteffectrapportage zien dat de stapeling van problemen zoals aanhoudende onduidelijkheid bij de inkoop, oplopende frictiekosten en de sterke stijging van administratieve lasten, enorme gevolgen heeft voor de gehandicaptenzorg. Wanneer inkopende partijen zich houden aan de landelijk gemaakte afspraken, hoeft het zwarte scenario van 29.000 minder banen in de gehandicaptenzorg geen werkelijkheid te worden.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: