Nieuws

Arbeidsmarktprognoses van VOV-personeel in zorg en welzijn 2013-2017

01 april 2015

Elk jaar wordt in het kader van het programma eentoekomstverkenning gemaakt van de arbeidsmarkt zorg en WJK. Het doel van dezetoekomstverkenning is om toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt tesignaleren, zodat hierop beleid kan worden ingezet door de diverse actoren.

In dit kernrapport wordt achtereenvolgens ingegaan op de uitbreidingsvraag, de vervangingsvraag, het (toekomstige) aanbod van VOV-personeel en de confrontatie tussen vraag en aanbod. Het geheel wordt afgesloten met een nadere beschouwing op de uitgangspunten en de resultaten.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: