Nieuws

Autisme-werkboek 'Thuis in een onbegrijpelijke wereld'

05 december 2013

Hoe begeleid je mensen met autisme en een verstandelijke beperking in hun woonsituatie? Tot nu toe moesten begeleiders in de gehandicaptenzorg dat veelal uit de praktijk leren. Maar met de publicatie van ‘Thuis in een onbegrijpelijke wereld’ verandert dat. Dit praktische handboek bundelt de actuele wetenschappelijke en praktijkkennis over dit onderwerp op zo’n manier, dat elke begeleider er morgen in de zorgpraktijk zo mee aan de slag kan. Je kunt het boek bestellen of hier downloaden.

Twintig tot veertig procent van mensen met een verstandelijke beperking hebben ook autisme. Deze combinatie leidt vaak tot een zeer complexe zorgvraag. Als zij zelfstandig (gaan) wonen, hebben zij begeleiders nodig met kennis van zaken en praktische vaardigheden. Tot nu toe deden begeleiders die kennis en vaardigheden gaandeweg in de praktijk op, aangevuld met cursussen van zorgorganisaties zelf. De vele kennis in de sector was verspreid en niet altijd goed afgestemd op het werken in de zorgpraktijk. De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) signaleerde dat er nog veel verbeterd kon worden in de zorg voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Een toegan­kelijk, praktisch handboek bestond nog niet.

Complexe zorgvraag
Nu is het boek ‘THUIS in een onbegrijpelijke wereld’ verschenen. Het geeft een goed beeld van de vaak zeer complexe zorgvraag van mensen die zowel een autisme als een matige tot ernstige verstandelijke beperking hebben, en de eisen die dit stelt aan de woonbegeleiding. Op een heldere manier geeft het inzicht in de mogelijkheden van deze groep cliënten. Het vergroot het inlevingsvermogen en geeft de handvatten om in de complexiteit van de dagelijkse praktijk professioneel te handelen. Het boek bestaat uit 3 delen: wat moet je weten (wat is autisme in combinatie met een verstandelijke beperking), wat moet je doen en wat moet je kunnen. De vele praktijkvoorbeelden maken de theorie meteen inzichtelijk en herkenbaar voor de lezer. Daarnaast staan er opdrachten en oefeningen in.

Grote groep professionals
Het werkboek is geschikt voor een grote groep professionals die met deze groep te maken hebben: ten eerste voor begeleiders in de directe ondersteuning, maar ook voor autismeconsulenten, logopedisten, orthopedagogen, managers en beleidsmedewer­kers. Daarnaast kan het ingezet worden voor onderwijs aan (mbo-)studenten en bij- en nascholing. Ook ouders zullen er veel aan hebben.

Kennisplein
Het prachtig vormgegeven en toegankelijke werkboek is het resultaat van de werkplaats ‘Woonbegeleiding mensen met autisme en VG’ op het Kennisplein gehandicaptensector. Daar hebben de (NVA), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Amarant in samenwerking met twintig experts uit het werkveld en ouders hun kennis en expertise gebundeld.

Goud in handen
‘THUIS in een onbegrijpelijke wereld’ werd tijdens de themadag ‘Autisme en een verstandelijke beperking’ van de NVA op 30 november 2013 gepresenteerd door Karin van Zon. Zij reikte het eerste exemplaar uit aan Ronald Helder, voorzitter raad van bestuur Amarant en bestuurslid VGN. ‘In mijn ogen krijgen begeleiders met dit boek goud in handen, niet alleen omdat het veel informatie en bruikbare tips geeft. Maar ook omdat het laat voelen hoe groot de waarde is van goede begeleiding voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Het besef dat die een cruciale functie heeft in het vergroten van het welbevinden van hen.’

Bestellen
Het werkboek is te bestellen via www.kennispleingehandicaptensector.nl/boekautismevg en kost € 15. Daar is tevens een digitale versie beschikbaar (kosteloos te downloaden). In deze virtueel bladerbare versie heeft de lezer via linkjes gemakkelijk toegang tot verwante achtergrond- en verdiepingskennis, zoals filmpjes.

Deze pagina is een onderdeel van: