Nieuws

AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn live

22 mei 2018

De AVG Helpdesk voor Zorg en Welzijn is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg en het sociaal domein en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. De helpdesk bestaat uit een website: www.avghelpdeskzorg.nl gevuld met veelgestelde vragen (inclusief antwoorden) en uit een telefonische helpdesk. Voor de leden van de VGN (en andere zorgaanbieders die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de AVG) is er een aparte telefonische hulplijn. Bellen kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Over de helpdesk

De meeste zorgverleners en sociaalwerkorganisaties zijn al volop aan de slag met de implementatie van de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via de koepelorganisaties is hierover al de nodige informatie verspreid: artikelen, brochures, veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Om die informatie goed toegankelijk te maken voor alle betrokkenen in de zorg en het sociale domein, is er nu de AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn.

Hoe werkt het

Steeds meer vragen en antwoorden over de AVG in de zorg en het sociale domein vind je bij Onderwerpen. Wekelijks komt er nieuwe en met de Autoriteit Persoonsgegevens afgestemde informatie bij. Vanuit koepelorganisaties komen er ook steeds meer modellen en handreikingen beschikbaar. Bij Documenten deelt de helpdesk de meest gebruikte varianten.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het laatste woord (disclaimer)

De antwoorden op de site van de helpdesk (Q&A) worden afgestemd met de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Een van de belangrijkste wetten is de AVG.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met mr. L. (Lilly) Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl.

Zie hier onze andere artikelen over de AVG.

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van: