Nieuws

Stand van zaken Europese Privacyverordening (AVG) en functionaris voor de gegevensbescherming

07 maart 2016

Op 15 december 2015 is de tekst van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) voorlopig vastgesteld. Dit blijkt uit de brief die Minister van der Steur schrijft aan de Eerste Kamer Waarschijnlijk wordt deze verordening begin 2016 nog defintief vastgesteld onder het Nederlands voorzitterschap van de EU. Hierna werkt de AVG rechtstreeks door en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Als de AVG defintief is aangenomen is er nog een overgangstermijn van twee jaar.

privacy

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

De Wet bescherming persoonsbescherming (Wbp) kent de mogelijkheid om een FG aan te stellen. Er is een Algemene Maatregel van Bestuur in de maak, waarin het voor zorginstellingen met meer dan 250 werknemers verplicht wordt om een FG te benoemen. Die verplichting staat ook in de genoemde AVG.
Deze Amvb ligt nu nog voor behandeling bij de Eerste Kamer vanwege samenhang met het wetsvoorstel Cliëntenrechten zorg bij elektronische verwerking van gegevens. Dat wetsvoorstel is nog steeds in behandeling.

U kunt informatie over de AVG ook terugvinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de site van de Eerste Kamer.

Zie voor informatie ook ons vorig artikel over de AVG.

Wij informeren u tijdig over de gevolgen voor uw instelling bij in werking treden.

Deze pagina is een onderdeel van: