Nieuws

Europese privacyregels: stand van zaken

17 juli 2015

Europa maakt een Algemene Verordening voor gegevensuitwisseling. Deze is nog niet van kracht. Op dit moment worden nog eindonderhandelingen gevoerd in een zogeheten triloog door de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Dat betekent dat er nog aanpassingen kunnen komen. Ondertekening zal naar verwacht begin 2016 gebeuren.

privacy

Helderheid over implementatietermijn van twee jaar?

Na ondertekening speelt de termijn waarbinnen de regels geimplementeerd moeten zijn. Er is nog geen helderheid over de implementatietermijn van twee jaar. De Europese Raad die zich hierover expliciet heeft uitgelaten zegt dat voor nieuwe processen het nieuwe regime en voor oude processen het oude regime zou moeten gelden, totdat na twee jaar ook oude processen over moeten zijn. Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, werd die bepaling echter gelezen als: de wet bescherming persoonsgegevens blijft nog geldig en straks in 1x een ‘big bang’ over twee jaar. Hoe dit precies zit zal na de triloog duidelijk worden.

Uw instelling hoeft daarom nu nog geen actie te ondernemen vanwege deze Europese regelgeving. Wij houden u hierover op de hoogte.

Zie wel de nieuwe nationale regels voor datalekken die op 1 januari 2016 ingaan.

Deze pagina is een onderdeel van: