Nieuws

AWVN-brochure over inclusief werkgeverschap

15 maart 2017

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft het eerste exemplaar van de brochure 'Verschil smaakt naar meer' in ontvangst genomen. Werkgeversvereniging AWVN heeft deze brochure gepubliceerd, met daarin de uitkomsten van een onderzoek naar de waarde van inclusief werkgeverschap dat zij vorig jaar uitvoerde.

Waarde

De waarde van inclusief werkgeven biedt werkgevers aanknopingspunten om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt niet vanuit kosten en risico's te beoordelen, maar vanuit de waarde die zij voor hun organisatie hebben. Het boekje geeft de resultaten van een onderzoek over die waarden met aanbevelingen voor werkgevers en overheid.

In gesprek

Het boekje bevat een uitneembare 'praatplaat'. De handleiding daarvoor is eenvoudig: benoem eerst de beren op de weg: waarom ruimte maken voor iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Parkeer deze beren en ga met elkaar in gesprek over de vraag welke waarde inclusief werkgeven voor een organisatie kan hebben. Dat is het doel van deze praatplaat, die ook los beschikbaar is.

Vervolgproject

Inmiddels is de AWVN een vervolgproject gestart onder het motto 'werkgevers voor werkgevers'. Kleine lokale groepjes werkgevers formuleren met elkaar ambities om inclusiever te worden en elkaar helpen om deze ambities ook echt waar te maken.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met AWVN via werkgeversgaaninclusief@awvn.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: