Nieuws

Bas Eenhoorn voorzitter Taskforce verkorten behandelduur TBS

16 december 2013

Bas Eenhoorn is benoemd tot voorzitter van de taskforce die zich bezighoudt met het verkorten van de behandelduur in de TBS. Het werk van de taskforce vloeit voort uit de meerjarige afspraken van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie met GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de brancheorganisaties voor de forensische zorg.

De gemiddelde behandelduur in de TBS is momenteel 9,6 jaar. Het verkorten van de behandelduur in de TBS vormt de kern van de afspraken met het forensische veld. Verkorting van de behandelduur is een belangrijk middel om de TBS-maatregel ook voor de toekomst te kunnen behouden. Daarnaast is de reductie van benodigde TBS-capaciteit voor een deel afhankelijk van het verkorten van de TBS-behandelingen. Om de lagere behoefte aan TBS-plekken te realiseren, is afgesproken dat een gezamenlijk project wordt gestart met als doel de behandelduur in de TBS te verkorten naar gemiddeld 8 jaar in 2017.

Naast de brancheorganisaties zullen ook gemeenten, het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden uitgenodigd voor deelname aan de gesprekken.

Tot eind 2013  is Bas Eenhoorn nog waarnemend burgemeester van de gemeente Alphen aan de Rijn. Vanaf 1 januari 2014 combineert hij het voorzitterschap van de taskforce met zijn taken als tijdelijk burgemeester van de gemeente Vlaardingen.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: