Nieuws

Begeleiding en behandeling gezinnen van kind met NAH succesvol

21 mei 2014

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij een kind heeft een grote impact op het hele gezin. Sommige gezinnen lukt het zelf een nieuw evenwicht te vinden, andere gezinnen hebben begeleiding of behandeling nodig. Vilans heeft de afgelopen jaren samen met vijftien zorgorganisaties een specialistisch aanbod van gezinsbegeleiding- en behandeling ontwikkeld. Met als resultaat een praktische richtlijn, een toolkit en een psycho-educatiekoffer voor managers, gedragskundigen en begeleiders in de praktijk. Het zorgaanbod voorziet in een grote behoefte bij gezinnen.

Vijftien lichamelijk gehandicaptenzorgaanbieders hebben samen met Vilans in een intensief meerjarig traject NAH-specifieke gezinsbegeleiding en -behandeling ontwikkeld. Een begeleider met kennis van NAH komt in de thuissituatie na de ziekenhuis- en revalidatiefase. Zowel managers, gedragskundigen en begeleiders waren betrokken in het ontwikkeltraject dat 17 april 2014 is afgerond. Ervaringen met het traject delen een aantal deelnemers in deze film.

Richtlijn, toolkit en psycho-educatiekoffer
De richtlijn biedt organisaties handvatten om te komen tot de juiste begeleiding en behandeling voor gezinnen van een kind met NAH. De toolkit biedt een overzicht van methodieken en tools die van waarde zijn voor de gezinsbegeleiding en -behandeling. De psycho-educatiekoffer is een overzicht van boeken, DVD’s en websites die gedragskundigen en begeleiders kunnen gebruiken om aan kinderen, jongeren, ouders en andere betrokkenen uit te leggen wat NAH is.

Meer weten?
Ga naar www.vilans.nl/nah voor de downloads van de richtlijn, toolkit, psycho-educatiekoffer, NAH-in-beeld kaart, signaleringslijst en een overzicht van de organisaties die gezinsbegeleiding en -behandeling bieden.
Heeft uw organisatie ook behoefte aan uitwisseling van expertise op dit thema? Of wilt u deze vorm van gezinsbegeleiding- of behandeling implementeren of doorontwikkelen? Neem contact op met Rianne Gijzen, r.gijzen@vilans.nl, 06-2281 0659. Voor communicatievragen kun je terecht bij Leonoor Ahrens, communicatieadviseur, l.ahrens@vilans.nl of 06-2730 6950.