Nieuws

Handvatten voor begeleiding en behandeling van gezinnen met ouder met NAH

16 april 2014

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij een ouder heeft ingrijpende gevolgen voor het hele gezin. Wat is er nodig voor goede ambulante begeleiding en behandeling van deze gezinnen? Wat zijn bruikbare methodieken en tools? Vilans heeft gezamenlijk met een aantal zorgorganisaties en met financiële steun van Fonds NutsOhra deze vraag opgepakt. Met als resultaat een praktische richtlijn en een toolkit. Deze zijn direct toepasbaar voor managers, gedragskundigen en begeleiders in de praktijk.

Veel volwassenen die getroffen worden door NAH hebben te maken met veranderingen op het gebied van fysiek, cognitief en emotioneel functioneren, persoonlijkheid en/of gedrag. Deze veranderingen worden vaak pas echt zichtbaar als getroffenen thuis hun dagelijks leven weer proberen op te pakken. Het hele gezin komt onder druk te staan. Gezinsleden moeten hun weg zien te vinden in de omgang met het gezinslid dat in vele opzichten anders is dan voorheen. Ze maken een rouwproces door en zijn emotioneel gezien vaak langdurig zwaar belast.

Kinderen van een ouder met NAH lopen een verhoogd risico op de ontwikkeling van emotionele problemen en gedragsproblemen. Sommige gezinnen slagen er in zelf een nieuw evenwicht te vinden, andere gezinnen hebben begeleiding of behandeling nodig.

Aanpak
Zorgorganisaties De Noorderbrug, Sherpa, Siza, SWZ en Zozijn hebben onder begeleiding van Vilans gezamenlijk de meerwaarde van gezinsbegeleiding en -behandeling onderbouwd en bruikbare methodieken en tools in kaart gebracht. Een intensief traject met de managers, gedragskundigen en begeleiders van de zorgorganisaties, waarin kennis is uitgewisseld en de expertise is gebundeld. Met als resultaat een richtlijn en een toolkit.

Richtlijn
De richtlijn voor behandelaars en begeleiders van gezinnen van een ouder met niet-aangeboren hersenletsel onderbouwt het belang van professionele en NAH-specifieke begeleiding en behandeling voor gezinnen van een ouder met NAH. De richtlijn beschrijft waar gezinsbegeleiding en -behandeling aan moet voldoen om recht te doen aan de zorgbehoefte van deze gezinnen. De richtlijn biedt zowel de manager als de gedragskundige en de begeleider handvatten om te komen tot de juiste begeleiding en behandeling. De richtlijn is nu beschikbaar en te downloaden op www.vilans.nl/gezinsondersteuningoudernah.

Toolkit
De toolkit voor behandelaars en begeleiders van gezinnen van een ouder met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) biedt een overzicht van de methodieken en tools die bij de deelnemende organisaties van waarde zijn gebleken of van waarde worden geacht voor de begeleiding of behandeling van gezinnen van een ouder met NAH. De methodieken en tools zijn onderverdeeld in overkoepelende methodieken, tools voor signalering en beeldvorming, tools voor psycho-educatie en tools voor verliesverwerking. De toolkit is nu beschikbaar en te downloaden op www.vilans.nl/gezinsondersteuningoudernah.