Nieuws

Bekrachtiging samenwerking Bartiméus en Jemima

24 april 2014

Stichting Bartiméus en Jemima gaan samenwerken op het gebied van omgang met kinderen en jongvolwassenen met een visuele en/of auditieve beperking. Op woensdag 23 april werd de samenwerking officieel ondertekend.

Jemima is een christelijke organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan vooral jonge mensen met een meervoudige beperking op de Westbank in Israël. Lokale medewerkers verlenen zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Daarbij werken zij samen met deskundigen uit het buitenland, waaronder Bartiméus in Nederland.

Professionals van Bartiméus gaan zich inzetten om begeleiders, docenten en familie zo goed mogelijk te trainen bij het ondersteunen van de cliënten met een visuele en/of auditieve beperking. Na een intensieve trainingsperiode van een week in juli worden de lokale betrokkenen op een afstand blijvend ondersteund door medewerkers van Bartiméus. Voor elke cliënt met een visuele en/of auditieve beperking wordt een apart communicatieprofiel opgesteld. Zo wordt de profesionele zorg voor een langere tijd geborgd.

Expertisecentrum Doofblindheid
Bartiméus biedt sinds 1980 specifieke ondersteuning aan congenitaal doofblinde mensen. Een groot aantal mensen krijgt 24-uurs ondersteuning in de woon- en dagbestedingsgroepen van Bartiméus. Anderen worden ambulant begeleid. In het expertisecentrum doofblindheid wordt de kennis en ervaring gebundeld en vastgelegd. Ook is er sprake van wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, en zijn er ontwikkelingen en innovaties gaande op het gebied van doofblindheid. Bij het Bartiméus expertisecentrum doofblindheid kan iedereen terecht die meer wil weten over de combinatie van een visuele en auditieve beperking.